Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Reviderat förslag till gemensam nordisk kapacitetsmarknad för aFRR till Ei för godkännande

Kapacitetmarknaden för aFRR förväntas öka effektiviteten i balanseringen av det nordiska kraftsystemet dramatiskt och frigöra cirka 50 miljoner Euro årligen i socioekonomisk nytta på en nordisk nivå, vilket bidrar till att hålla nere kostnaderna för elkonsumenterna.

I oktober mottog de nordiska systemoperatörerna en så kallad ändringsbegäran från de nordiska tillsynsmyndigheterna (Request form Amendment) gällande de legala förslagen för utformning av en nordisk kapacitetsmarknad för aFRR. Läs mer om RfA i tidigare nyhet här (nytt fönster).

De viktigaste förändringarna i systemoperatörernas reviderade förslag är:

  • Pay-as-clear prissättning – de nordiska systemoperatörerna ändrat modellen för prissättning av upphandlad kapacitet från pay-as-bid till pay-as-cleared, i enlighet med önskemål från många marknadsaktörer och utifrån ändringsbegäran från de nordiska regulatorerna. Förändringen förväntas ge tydliga investeringssignaler per budområde till potentiella aFRR leverantörer.
  • Möjlighet för leverantörer av balanstjänster (BSP) att överföra bud inom budområdet. En möjlighet som efterfrågats av marknaden aktörer i den särskilda konsultation som genomfördes under oktober månad.
  • Den föreslagna tidpunkten för klarering av marknaden har nu flyttats från D-2 närmare realtid till D-1, det vill säga dagen innan leveransdygnet.

Ökad aFRR-kapacitet i norden är en förutsättning för en säker övergång till den nya nordiska balanseringsmodellen baserad på 15 minuters avräkningsperiod, och för anslutning till de europeiska plattformarna.

Marknaden för aFRR-kapacitet är en hörnsten i arbetet för att modernisera balanseringen av det nordiska systemet genom implementation av en ny nordisk balanseringsmodell, och för att trygga fortsatt säker drift av kraftsystemet i omställningen till fossilfri energi. Den kommer även att bidra till effektiva marknadssignaler om behov av ny aFRR-kapacitet på budområdes nivå och ge förutsättningar för en ökning aFRR kapabilitet i tid för att möta att kommande utmaningar.

Mer information om datum för uppstart av den nordiska kapacitetsmarknaden för aFRR ges efter att tillsynsmyndigheterna fattat beslut under kvartal 1 2020.

Förslagen för nedladdning (engelska, nytt fönster)

Mer information

Vid frågor om förslagen, kontakta Rebecca Roupe via
e-post rebecca.roupe@svk.se eller via telefon 010-475 81 88.

För mer information om de nordiska stamnätsoperatörernas gemensamma arbete för ny nordisk balansering, besök vår gemensamma webbsida för Nordic Balancing Model (engelska, nytt fönster).