Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Till startsidan

Svenska kraftnät granskar prissättningen av stödtjänster

Svenska kraftnät genomför under hösten ett arbete med att analysera utvecklingen av kostnaderna för de automatiska reserverna. Bakgrunden är att kostnaderna för dessa produkter har ökat markant under åren 2018 och 2019, vilket har varit en starkt bidragande faktor till de höjningar som har skett av stamnätstariffen och avgifterna till de balansansvariga under de senaste åren.

Svenska kraftnät behöver förstå varför kostnaderna har ökat för att kunna vidta rätt åtgärder i utvecklingen av marknaderna för stödtjänster samt för att öka förutsägbarheten vad gäller kostnaderna för dessa.

Främst granskas prissättningen och budgivningen avseende  frekvenshållningsreserven (FCR), men också avseende den automatiska frekvensåterställningsreserven (aFRR). Den första delen av arbetet, analysfasen, håller nu på att slutföras. Därefter inleds nästa fas med intervjuer av samtliga leverantörer som deltar på marknaden för frekvenshållningsreserver (FCR).

Arbetet beräknas vara klart till årsskiftet och Svenska kraftnät kommer därefter att redovisa övergripande resultat och dragna slutsatser. Rapporten i sin helhet kommer att vara konfidentiell då den innefattar information om specifika leverantörer och deras prissättning och budstrategi.