Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Svenska kraftnät har ansökt om undantag från att publicera enskilda bud på marknaderna för stödtjänster

Enligt balanskoden EB artikel 12.3, ska information om enskilda bud för stödtjänster generellt börja publiceras från slutet av detta år. Svenska kraftnät har med stöd av artikel 12.4 sökt om undantag från detta krav med motiveringen att konsekvenserna och effekterna av att publicera informationen behöver utredas.

Främst behöver risken för marknadsmissbruk analyseras, då dagens kapacitets- och energimarknader på olika sätt är begränsade till en enskild eller ett fåtal aktörer per elområde.

Undantag har sökts för 1 år och för samtliga marknader för stödtjänster (även kallade Balansmarknader).

Balanskoden EB artikel 12.3 = Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el