Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Till startsidan

Synpunkter från aktörer om möjliga lösningar för framtida kortsiktiga marknader

Konsultationssvaren som kom in under perioden maj-juni på de nordiska systemoperatörernas rapport om möjliga lösningar för framtida kortsiktiga marknader är nu sammanställda.

För att initiera en tidig dialog med marknadsaktörerna har de nordiska systemoperatörerna (TSO:erna) tagit fram ett diskussionsunderlag ”Short-term markets Discussion Paper”, som beskriver möjliga marknadsbaserade lösningar för framtida kortsiktiga marknader för att möta en ökad efterfråga för handel närmare driftimman.

Underlaget var föremål för ett öppet samråd under maj-juni 2019 och de nordiska TSO:erna har genom samrådet fått värdefulla synpunkter för utvecklingen av de framtida kortsiktiga marknaderna.

De nordiska TSO:erna publicerar nu en sammanfattning av aktörernas synpunkter. TSO:erna kommer att värdera synpunkterna när rapporten om kortsiktiga marknader färdigställs.

Den slutliga rapporten kommer också omfatta en lista med prioriterade områden att jobba vidare med. Rapporten väntas vara färdig under våren 2020.

Mer information

Christina Simón, e-post: christina.simon@svk.se, telefon: +46 72 730 34 02

Relevanta dokument

Sammanfattning av synpunkter på engelska (pdf, 641 kB, nytt fönster)

Diskussionsunderlag - TSOs Discussion paper for Consultation, på engelska (pdf, 1,33 Mb, nytt fönster)