Hoppa till huvudinnehåll

Upphandling av leverantörer till effektreserven är igång

Den 25 mars 2019 inledde Svenska kraftnät kvalificering av leverantörer inför upphandlingen till effektreservens förbrukningsreduktion vintersäsongen 2019/2020.

Under vintern kan det tillfälligt uppstå situationer då prognosen för elförbrukningen överstiger tillgänglig produktion av el. I dessa situationer räcker de tillgängliga resurserna eventuellt inte till och Svenska kraftnät måste då ta till reserver som handlats upp i förväg. Det är en strategisk reserv som kallas effektreserven. Den skapas genom att vi dels ingår avtal med elproducenter om att ställa ytterligare produktionskapacitet till förfogande, dels ingår avtal om minskad elförbrukning.

188 MW förbrukningsreduktion ska upphandlas

Effektreserven ska finnas tillgänglig mellan den 16 november och den 15 mars och ska totalt innehålla 750 MW, varav minst 25 procent ska vara förbrukningsreduktion. För produktionsdelen kontrakterades under februari 2017 562 MW för vinterperioderna 2017-2021. Detta betyder att 188 MW förbrukningsreduktion ska upphandlas inför vintersäsongen 2019/2020.

Kvalificering och upphandling via e-Avrop

Upphandlingen sker i två steg. I det första steget kvalificeras leverantören och i det andra steget sker upphandling av leverantörer som ett förhandlat förfarande enligt Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Kvalificering och upphandling kommer för vintersäsongen 2019/2020 enbart genomföras via upphandlingsverktyget e-Avrop. Bakgrunden till att kvalificering och upphandling i år genomförs i upphandlingsverktyget e-Avrop är att nå fler aktörer. Tidigare år har upphandlingsverket Achilles Utilities Nordics & Central Europe (Achilles Utilities NCE) används vid kvalificering.

Länk till e-Avrop där kvalificeringsunderlaget finns (öppnas i nytt fönster)