Hoppa till huvudinnehåll

Beslut om regler för en gemensam nordisk kapacitetsmarknad för aFRR

Efter ACERs beslut från den 17 augusti 2020 kan de nordiska systemoperatörerna nu implementera och etablera en gemensam nordisk marknad för utbyte av stödtjänsten aFRR. Den gemensamma kapacitetsmarknaden är ett viktigt steg i energiomställningen inom det nordiska synkronområdet och för en framgångsrik implementering av den nya balanseringsmodellen.

En gemensam kapacitetsmarknad för aFRR är en viktig byggsten i NBM-programmet (Nordic Balancing Model) och ett viktigt verktyg i de nordiska systemoperatörernas övergång från frekvensbaserad balansering till ACE-baserad balansering. ACE-baserad balansering är en förutsättning för att kunna ansluta till de europeiska balanseringsplattformarna.

Den gemensamma kapacitetsmarknaden för aFRR kommer bland annat att innebära

  • upphandling av aFRR-kapacitet dagen före basis (D-1)
  • marginalprissättning av avropade bud
  • optimering av bud och överföringskapacitet på nordisk basis och vid behov reservering av överföringskapacitet för att möjliggöra utbyte mellan budområden.

Planeringsprocessen fortsätter

Systemoperatörerna kommer nu att fortsätta detaljplaneringen av den sista IT-utvecklingen, intensifiera arbetet med att få ombord marknadsaktörerna innan go-live och även involvera de nationella tillsynsmyndigheterna för en bedömning av ACERs beslut.

De nordiska systemoperatörerna kommer i dialog med de nordiska tillsynsmyndigheterna sikta på att starta upp marknaden under Q2 2021. Mer exakt datum kommer att kommuniceras vid senare tillfälle.

Mer information på nordicbalancingmodel.net (nytt fönster).

Kontakt

Rebecca Roupe, rebecca.roupe@svk.se

Fakta

För att kunna hantera effekterna av energiomställningen och samtidigt möjliggöra en europeisk marknadskoppling utvecklar Svenska kraftnät tillsammans med de nordiska systemoperatörerna en omfattande förändring av driften av kraftsystemet genom att införa en gemensam nordisk balanseringsmodell – NBM.

Läs mer på nordicbalancingmodel.net (nytt fönster).