Hoppa till huvudinnehåll

De nordiska TSO:erna svarar på marknadsaktörernas synpunkter på design av Enpris

I oktober publicerade de nordiska TSO:erna ett gemensamt nordiskt designdokument avseende enpris och bad marknadens aktörer om synpunkter. Nu publiceras inkomna synpunkter och TSO:ernas gemensamma svar på dessa.

Den 9 oktober 2020 publicerade de nordiska TSO:erna ett gemensamt designdokument. Dokumentet gav en översikt över den gemensamma modell för obalansavräkning som föreslås implementeras i Norden den 1 november 2021.

TSO:erna bad marknadens aktörer om synpunkter på förslaget. I och med att Svenska kraftnät parallellt med detta konsulterade förslag till ny avgiftsstruktur för balansansvariga, erbjöds marknadsaktörer att inom ramen för den konsultationen även inkomma med synpunkter på designdokumentet.

Nu publiceras inkomna synpunkter avseende designdokumentet och TSO:ernas gemensamma svar på dessa. Svaren inkluderar synpunkter inkomna under Svenska kraftnäts konsultation av ny avgiftsstruktur för balansansvariga.

Läs om aktörernas synpunkterna på desigkdokument och TSO:ernas gemensamma svar på den gemensamma webbplatsen för NBM (engelska, nytt fönster).

Svenska kraftnät tackar för konstruktiva synpunkter. Resultaten från konsultationen om ny avgiftsstruktur för balansansvariga publiceras i slutet av januari 2021.

Läs mer

Tidigare nyhet: Enpris – gemensamt nordiskt designdokument publiceras

Konsultation om ny avgiftsstruktur för balansansvariga