Hoppa till huvudinnehåll

Den nordiska färdplanen för NBM har uppdaterats

Den nya färdplanen innebär att övergången till den automatiserade nordiska mFRR energiaktiveringsmarknaden skjuts upp med sex månader. Uppdateringen påverkar dock inte tidplanen för 15 minuters avräkningsperiod.

Den nya färdplanen för Nordic Balancing Model (NBM) är resultatet av en grundlig genomgång och utvärdering av aktuell tidplan. Omprövningen av tidplanen för projektet mFRR energiaktiveringsmarknad har visat att övergången till den automatiserade nordiska mFRR energiaktiveringsmarknaden måste skjutas upp med sex månader. Förändringen kommer inte att påverka tidplanen för 15 minuters avräkningsperiod. De nordiska TSO:erna är fast beslutna att implementera den som planerat.

Test av nordisk IT-plattform för nationella kapacitetsmarknader för aFRR

Innan TSO:erna lanserar den gemensamma nordiska kapacitetsmarknaden för aFRR kommer det att finnas möjlighet att testa de nordiska IT-plattformarna även för de nationella marknaderna. Varje TSO fattar själv beslut och meddelar marknadsaktörerna om eventuell användning av IT-plattformen för nationella marknader för aFRR. De nya nationella marknaderna kommer inte att startas före september 2021. Den nordiska marknaden kan introduceras tidigast i kvartal 4 under 2021.

Implementeringshandbok för aFRR och webbinarium i januari

I början av januari 2021 publiceras implementationshandboken för aFRR kapacitetsmarknad. I början av januari 2021 håller de nordiska TSO:erna ett webbinarium för marknadsaktörer.

Läs mer

Läs mer om tidplanen för projektet mFRR energiaktiveringsmarknad.

Läs den här nyheten på engelska på den gemensamma webbsidan för NBM (nytt fönster).

Läs mer om NBM på den gemensamma webbsidan (engelska, nytt fönster).

Den nordiska färdplanen för NBM – Roadmap

Den nordiska färdplanen för NBM – Roadmap

Läs mer om Roadmap på den gemensamma webbplatsen för NBM (engelska, nytt fönster).