Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Det nordiska flera NEMO-arrangemanget reviderar datumet för driftsättning

Implementeringen av det nordiska flera NEMO-arrangemanget befinner sig i slutfasen. Datumet för driftsättningen revideras för att garantera marknadskopplingens robusthet och pålitlighet.

Systemoperatörerna och de nominerade elmarknadsoperatörerna som är involverade i implementationen av flera NEMO-arrangemanget (MNA) har beslutat att revidera datumet för driftsättning.

Driftsättningen, som initialt var planerad den 10 mars 2020, förutsätter att testerna visar att alla system och processer är redo. Revisionen av projektets tidsplan möjliggör ytterligare tester för att garantera systemens pålitlighet och robusthet. Ett nytt datum för driftsättningen kommer att kommuniceras i slutet av februari 2020.  

Projektet har som mål att göra den gemensamma dagen före-kopplingen tillgänglig för mer än en NEMO per budområde i Norden. Detta samtidigt som man upprätthåller de generella marknadskopplingsprinciperna gällande kapacitetsberäkning och allokering.

Projektparterna är fast beslutna att implementera det nordiska MNA projektet i enlighet med kommissionsriktlinjen om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM). CACM har som ändamål att främja konkurrens mellan elbörser i Europa för att stödja målet om en helt integrerad europeisk elmarknad.

Projektparterna är de nordiska systemoperatörer och de tre nominerade marknadsoperatörerna: Energinet, Fingrid, Statnett och Svenska kraftnät; EMCO, EPEX SPOT och Nasdaq.