Hoppa till huvudinnehåll

Enpris – gemensamt nordiskt designdokument publiceras

De nordiska TSO:erna publicerar ett gemensamt designdokument avseende enpris. Senare under oktober inleds även den formella svenska konsultationen.

De nordiska TSO:erna har publicerat ett designdokument för Enpris. Det tillhandahåller en översikt av de gemensamma regler för balansavräkning som föreslås implementeras den 1 november 2021. Designdokumentet är inte tänkt som en fullständig beskrivning av förslaget utan ger en gemensam nordisk översikt över de huvudsakliga designaspekterna i den framtida balansavräkningen och är ett kompletterande material till de förestående nationella konsultations- och godkännandeprocesserna. De nordiska TSO:erna vill med översikten ge förutsättningar för en högre grad av harmoniserad balansavräkning än det som direkt föreskrivs av det gemensamma europeiska regelverket.

Den officiella konsultationen av förslaget sker nationellt. För Sveriges del inleds den i slutet av oktober.

De nordiska TSO:erna välkomnar även synpunkter på det gemensamma nordiska designdokumentet direkt till NBM via e-post: info@nordicbalancingmodel.net. Vänligen ange "Feedback to common market design – Single Price" i ämnesraden. Sista dag för att lämna synpunkter till NBM är den 20 november.

Läs TSOernas gemensamma nordiska designförslaget för Enpris (engelska, extern webbplats).