Hoppa till huvudinnehåll

Go-live för nordisk aFRR kapacitetsmarknad måste invänta resultat från praktiskt test av flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod

Den nordiska aFRR-kapacitetsmarknaden måste invänta resultaten från parallellkörning av flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod.

De nordiska systemansvariga för överföringssystemet (TSO) har fått vägledning om införandet av den nordiska aFRR-kapacitetsmarknaden av de nordiska tillsynsmyndigheterna (NRA). Detta med anledning av ACER:s beslut från den 5 augusti 2020. Det nordiska NRA:erna har tydliggjort att de systemansvariga måste invänta resultaten av den externa parallellberäkningsfasen för den flödesbaserade kapacitetsberäkningsmetoden innan det är möjligt att gå vidare med go-live för den nordiska aFRR kapacitetsmarknaden.

TSO:erna har efter ACER:s beslut haft dialog med tillsynsmyndigheterna om planeringen av den nordiska marknaden. De nordiska tillsynsmyndigheterna stödjer TSO:ernas tolkning att gränsöverskridande överföringskapacitet inte behöver tilldelas i enlighet med metoden i nätkoden Kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM) men de råder TSO:erna att säkerställa adekvat kvalitet i den nya kapacitetsberäkningsmetoden innan införandet av den gemensamma kapacitetsmarknaden för aFRR.

I praktiken innebär det ett go-live tidigast i kvartal 4 2021, istället för som tidigare meddelat, i kvartal 2 2021. Det betyder också att go-live beror av införandet av flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod. Följaktligen kommer en eventuell försening av införandet av en flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod att resultera i en fördröjning av go-live för nordisk aFRR kapacitetsmarknad.

Nordiska TSO:erna fortsätter nu med utvecklingen och färdigställandet av den gemensamma nordiska IT-plattformen. TSO:erna kommer även att parallellt analysera möjligheterna att driva nuvarande nationella marknader på den gemensamma plattformen. Det skulle innebära ett viktigt steg mot att introducera nya förbättrade marknadsvillkor.

Behovet av aFRR-resurser ökar, och de är dessutom stommen i den nya balanseringsmodell som utvecklas inom det nordiska balanseringsprogrammet NBM. Ur ett socioekonomiskt perspektiv är det viktigt att ge alla budzoner tillgång till denna stödtjänst annars blir det mycket kostsamt att införa ACE-baserad balansering och 15-minuters tidsperiod, vilket krävs enligt europeisk lagstiftning och är en förutsättning för att ansluta norden till de europeiska balanseringsplattformarna.

Den nordiska aFRR-kapacitetsmarknaden är en transparent och socioekonomisk effektiv marknadslösning som stöder den nödvändiga utökningen av aFRR inom det nordiska synkronområdet. Att få den nordiska aFRR-kapacitetsmarknaden på plats är en prioritet för samtliga nordiska TSO:er.

Läs nyheten på engelska på NBM:s webbplats (engelska, nytt fönster)

Kontakt

Frågor till Svenska kraftnät besvaras av Rebecca Roupe, e-post: rebecca.roupe@svk.se.