Hoppa till huvudinnehåll

Inbjudan till informationsmöte om elområdesöversyn

Den 20 januari arrangerar de nordiska TSO:erna ett informationsmöte om den pågående elområdesöversynen. Mötet är digitalt, hålls på engelska och vänder sig till elmarknadens aktörer.

Svenska kraftnät, Statnett, Energinet och Fingrid bjuder in till informationsmöte om elområdesöversynen. Fokus kommer att vara på innehåll och konsekvenser av den europeiska tillsynsmyndigheten ACERs beslut om metod för elområdesöversynen.

Tid: Onsdagen den 20 januari 2021 kl. 13.30–15.30
Plats: Digitalt möte via länk (nytt fönster). Anmälan krävs.

Detta är det första av flera informationsmöten som planeras för pågående elområdesöversyn. Det kommer även att hållas en konsultation under 2022.

Under mötet ges bland annat information om tidslinjen för arbetet med översynen, huvuddragen i metoden som ska användas vid utvärderingen samt det tillkommande kravet på nodprissimuleringar. Vi kommer även att berätta mer om hur och när det finns möjlighet att påverka arbetet under processen samt ge utrymme för frågor.

Läs mer och anmäl dig på mötessidan under Möt Svk.

För information på engelska: Read the news in English (new window).

Välkomna!

Om översynen

Den gemensamma översynen av elområdesindelningen i Europa är ett steg i införandet av EU:s inre marknad för el. Översynen syftar till att åstadkomma en korrekt prissättning för aktörerna i kraftsystemet, förutsättningar för effektiv hantering av strukturella överföringsbegränsningar samt för säker och kostnadseffektiv drift.

Svenska kraftnät ansvarar som systemansvarig för det svenska överföringssystemet för el, för att genomföra Sveriges översyn. Arbetet styrs av EU:s gemensamma regelverk. Översynen betyder inte automatiskt att nuvarande elområdesindelning förändras.

Mer information och kontakt

Läs mer om elområdesöversynen.

Frågor om elområdesöversynen kan mejlas till elomradesoversyn@svk.se.