Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Konsultation om implementering av 15-minuters avräkningsperiod

De fyra nordiska systemoperatörerna planerar att senarelägga införandet av 15-minuters avräkningsperiod till andra kvartalet 2023. Svenska kraftnät ber därför om inspel från marknadens aktörer om eventuella konsekvenser detta kan få.

En övergång till en 15-minuters avräkningsperiod och ett förändrat sätt att balansera det nordiska systemet behövs i övergången till ett samhälle med ökad elektrifiering, mer förnybar energi och ökat handelsutbyte mellan länder. Detta kommer att resultera i mindre strukturella obalanser, minskade frekvensavvikelser och ökad försörjningstrygghet.

Begäran om undantag till Energimarknadsinspektionen (Ei)

De nordiska systemoperatörerna planerar att införa 15-minuters avräkningsperiod efter att den tidsfrist som anges i Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB) har passerat. Artikel 53.1 i EB stipulerar att alla systemansvariga ska tillämpa en avräkningsperiod på 15 minuter senast tre år efter ikraftträdandet av EB, vilket innebär ett införande senast den 18 december 2020. Genom att de nordiska systemoperatörerna gemensamt planerar att istället införa detta under andra kvartalet 2023 kommer Svenska kraftnät att lämna en begäran om undantag från artikel 53.1 i EB avseende en harmoniserad avräkningsperiod för obalanser till tillsynsmyndigheten (Ei).

I syfte att få inspel avseende denna begäran genomför samtliga nordiska länder en konsultation i respektive land.

Synpunkter på implementeringen och 15-minuters avräkningsperiod

Svenska kraftnät har ställt ett antal frågor enligt nedan som elmarknadens aktörer har möjlighet att lämna svar på. Frågorna berör dels implementeringen av 15-minuters avräkningsperiod generellt, dels tidpunkten för en senare implementering.

Synpunkter lämnas senast den 18 maj 2020 och skickas med e-post till konsultation.balansering@svk.se. Vänligen inkludera även:

Ditt namn
Din e-postadress
Organisation

  1. En senareläggning av 15-minuters avräkningsperiod innebär också en senareläggning av 15-minuters produkter på intradag och day-ahead. Vilka konsekvenser får detta för Er verksamhet?

  2. Införandet av en 15-minuters avräkningsperiod innebär att åtminstone alla mätare i gränspunkter, alla produktionsmätare (med ett eventuellt undantag för mikroproduktion) och förbrukningsmätare över ett visst gränsvärde måste bytas ut, alternativt omprogrammeras, för att hantera en upplösning på 15 minuter. Ser Ni några hinder för att denna omställning kan slutföras innan kvartal 2 2023?

  3. Kommer ett senareläggande av införandet av 15-minuters avräkningsperiod få några konsekvenser för svenska aktörer vad gäller icke-diskriminering och konkurrens med andra deltagare på den europeiska marknaden, särskilt vad gäller efterfrågeflexibilitet och förnybara energikällor?

  4. Kommer ett senareläggande av införandet av 15-minutersavräkningsperiod få några konsekvenser på den övergripande ekonomiska effektiviteten och infrastrukturen för smarta nät?

  5. Finns det skäl till att ytterligare senarelägga införandet av 15-minuters avräkningsperiod?

  6. Finns det några beroenden eller förutsättningar som Svenska kraftnät speciellt bör beakta inför implementeringen av 15-minuters avräkningsperiod?

  7. Ser Ni ytterligare konsekvenser av att senarelägga införandet av 15-minutersavräkningsperiod som Svenska kraftnät bör ta hänsyn till?

Kontakt

Vid frågor kontakta Mats Elmér, e-post: mats.elmer@svk.se