Hoppa till huvudinnehåll

Nordisk utveckling av rampingrestriktioner för HVDC-förbindelser

Ett av de verktyg som de nordiska systemoperatörerna har för att hålla frekvensen stabil i kraftsystemet är restriktioner för ramping av dagen före- och intradaghandel på HVDC-förbindelser ut från synkronområdet.

De nuvarande restriktionerna introducerades 2007 och innebär att den tillåtna flödesförändringen från timme till timme per förbindelse maximalt får vara 600 MW.

Eftersom flera nya utlandsförbindelser introduceras under kommande år, behöver rampingrestriktionerna vidareutvecklas så att de fortsatt är verksamma och möjliggör effektiv handel.

Detta utvecklingsarbete sker nordiskt i dialog mellan systemoperatörerna och motsvarande tillsynsmyndigheter. Systemoperatörerna kommer också att bjuda in ytterligare intressenter till ett webbinar längre fram för att diskutera mer detaljer.

Mer om arbetet finns att läsa på engelska