Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nordiska systemoperatörer samarbetar för att möjliggöra energiomställningen

Kraftsystemet genomgår de största förändringarna sedan reformeringen av elmarknaden för mer än 20 år sedan. I Solutions report 2020 ger vi tillsammans med våra nordiska motsvarigheter lägesbilden för de samarbetsprojekt som syftar till att lösa våra gemensamma utmaningar.

Förändringarna i kraftsystemet följer av såväl politiska beslut som utveckling av ny teknik, nya användarmönster och helt nya användningsområden för el. Detta ställer både ökade men även delvis andra krav på oss för att säkerställa ett nordiskt kraftsystem som är säkert, effektivt och rustat för nya utmaningar.

Rapporten som nu har publicerats är en uppdatering av 2018 års utgåva ”Vägen framåt - Lösningar för ett förändrat nordiskt kraftsystem” och vi konstaterar att de utmaningar och lösningar som tidigare identifierats fortfarande är relevanta. Rapporten beskriver flera framgångsrika pågående och avslutade projekt samt planerna för kommande samarbeten fram till år 2025. Den beskriver även hur vi som nordiska systemoperatörer fortsätter att arbeta nära våra intressenter för att förstå marknadsaktörernas krav och behov.

Bakgrund

Under 2016 publicerade de nordiska systemomperatörerna rapporten "Utmaningar och möjligheter för det nordiska kraftsystemet", som lyfte utmaningar inom de fem områdena systemflexibilitet, överföring och generering av tillräcklighet, frekvenskvalitet och rörelseenergi. I samarbete med intressenter formulerade de nordiska systemoperatörerna de viktigaste lösningarna på de identifierade utmaningarna och beskrev dessa år 2018 i rapporten ”Vägen framåt - Lösningar för ett förändrat nordiskt kraftsystem”. Sedan dess har de nordiska systemoperatörerna och deras intressenter fortsatt arbeta med flera av de viktigaste lösningarna.

Solutions report 2020 hittar du här

För mer information, kontakta gärna Press:

Telefon 010-475 80 10
E-post: press@svk.se