Hoppa till huvudinnehåll

Nu finns en kontaktlista för information om stödtjänster

Vill du få information om stödtjänster, exempelvis pågående utveckling, pilotprojekt eller upphandlingar? Då kan du anmäla dig till en ny kontaktlista för att få informationsutskick om stödtjänster.

Att tillgängliggöra marknaderna för stödtjänster för nya tekniker är ett viktigt steg i att säkerställa tillräckliga resurser för balansering av kraftsystemet och att upprätthålla driftsäkerheten på ett effektivt sätt även i framtiden.

Svenska kraftnät arbetar därför med att underlätta för nya tekniker och leverantörer att ta plats på marknaderna. Den nya kontaktlistan finns till för att nå ut med information om stödtjänster till fler.

Anmäl dig till den nya kontaktlistan för information om stödtjänster.

Mer information om stödtjänster, kraftsystemets behovet av nya leverantörer och hur du går till väga för att leverera stödtjänster till Svenska kraftnät finns på vår webbplats.