Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny rapport visar på orsaker till ökade kostnader för stödtjänster

2018-2019 ökade Svenska kraftnäts kostnader för stödtjänster markant. En analys av prisutvecklingen på FCR-marknaderna tydliggör varför.

Kostnadsökningarna var särskilt stora för stödtjänsterna frekvenshållningsreserv (FCR-N och FCR-D) och till viss del för automatisk frekvensåterställningsreserv (aFRR). Analyserna visar att kostnadsökningarna till stor del beror på en generell ökning av spotpriser och högre prispåslag på grund av ökad prisvolatilitet. Även hydrologi bedöms ha påverkat kostnadsökningen negativt.

– För Svenska kraftnät är det viktigt att få ökad förståelse för orsakerna till prisökningarna, säger Anna Jäderström, enhetschef Balansmarknad. Det här är kostnader som i slutändan belastar elkunderna.

Idag är det primärt vattenkraften som tillhandahåller stödtjänster och  Svenska kraftnäts regler för prisberäkning av stödtjänster utgår i hög grad från faktorer relaterade till vattenkraft. De höga pristopparna som observeras 2018-2019 förekom typiskt under hydrologiskt ansträngda driftlägen.

Viktigt med fler och nya leverantörer av stödtjänster

– Vi arbetar aktivt för att utveckla och öppna upp marknaderna för stödtjänster och få fler leverantörer, särskilt utanför det traditionella utbudet, säger Anna Jäderström. Det kommer att minska kostnadskänslighet för hydrologisk variation, diversifiera kostnadsstrukturen för leverantörer och ge en mer robust prisbildning.

Som ett exempel så genomför Svenska kraftnät för tillfället ett pilotförsök med leverans av stödtjänster från resurser med en begränsad energireserv. Mer information finns i en tidigare publicerad nyhet.

Läs rapporten: Analys av prisutvecklingen på FCR-marknaderna (pdf, nytt fönster) Öppnas i nytt fönster.

Om rapporten

Rapporten sammanfattar Svenska kraftnäts granskning och analys av priser och kostnadsutveckling för automatiska stödtjänster. Slutsatserna i rapporten baseras på analyser av historisk marknadsdata (kvantitativ och kvalitativ analys) samt på den information som erhållits via intervjuer med befintliga leverantörer av stödtjänster. Granskning och analys genomfördes hösten 2019 tillsammans med konsultfirman PwC.

Mer information

Kontakt för frågor: anna.jaderstrom@svk.se

Information om stödtjänster från energilager (pdf, 6114 kb, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa mer om hur du kan bidra till ett robust kraftsystem genom att leverera stödtjänster till Svenska kraftnät.