Hoppa till huvudinnehåll

Nytt datum för enpris blir 1 november 2021

Tidplanen för införandet av enpris har uppdaterats och nytt go-live-datum är den 1 november 2021. Detta innebär en försening jämfört med tidigare kommunikation.

Det uppdaterade go-live-datumet och den nordiska tidplanen tar hänsyn till förseningen av slutlig harmoniseringsmetod för reglering av obalanser som publicerades av ACER i juli. Tidplanen utgår från sex månaders godkännandeprocess av de nordiska tillsynsmyndigheterna och bygger på ett samordnat införande i alla fyra länder. Go-live-datumet är inom den tidsram för implementering som fastställts genom ACERs beslut.

Den ursprungliga tidplanen för införandet av enpris kommunicerades i oktober 2019 och byggde på en förväntan om att de nationella tillsynsmyndigheterna skulle fatta beslut om slutlig harmoniseringsmetod för reglering av obalanser i januari 2020. När tillsynsmyndigheterna hänsköt förslaget till ACER, senarelades beslut om metoden till juli 2020.

De nordiska TSO:erna beklagar förseningen av införandet av enpris men ser det nödvändigt att revidera tidplanen enligt ovan.

Läs nyheten på engelska (nytt fönster)

Kontakt

Frågor till Svenska kraftnät besvaras av Pär Lydén, e-post par.lyden@svk.se.