Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Öppen hotbild för elsektorn

Elförsörjningen är en viktig samhällsfunktion i Sverige och behöver skyddas mot bland annat medvetna angrepp. Svenska kraftnät har därför tagit fram en öppen beskrivning av aktuella antagonistiska hot.

Syftet med den öppna hotbilden är att uppdatera den antagonistiska hotbilden som ingår i Svenska kraftnäts nationella risk- och förmågebedömningen för elsektorn. Hotbilden ska ses som ett komplement till Säkerhetspolisens ”Hotbild mot säkerhetskänslig verksamhet” som är mer generellt formulerad.

Målgruppen för hotbilden är aktörerna i elsektorn. För att hotbilden ska vara tillgänglig för elsektorn är den öppen och den baseras på öppna källor. Den här hotbilden kan bidra till att aktörerna själva skapar en egen hotbild anpassad till sin organisation och verksamhet, vilket i förlängningen kan underlätta för dimensionering av skydd.

Främmande makts informationsinsamling och kartläggning är fortsatt det största hotet mot Sveriges elförsörjning. Hotet från terrorism och organiserad kriminalitet är lågt men kan inte uteslutas. Den öppna hotbilden beskriver också vanliga angreppssätt och troliga mål i elsektorn.

Öppen hotbild för elsektorn (pdf, 156 kB, nytt fönster)

Kontakt

Kristina westerdahl, säkerhetsspecialist, e-post: kristina.westerdahl@svk.se