Hoppa till huvudinnehåll

Pilotstudie: Minsta budstorlek på 1 MW för mFRR

Nu startar Svenska kraftnät en pilotstudie med sänkt minsta budstorlek för den manuella frekvensåterställningsreserven (mFRR). Piloten inleds i januari 2021 och riktar sig till anläggningar som inte är aktiva på reglerkraftmarknaden idag.

Idag är den minsta budstorleken 10 MW i Elområde 1-3 och 5 MW i Elområde 4. Piloten för mFRR sänker denna gräns till 1 MW och genomförs i samband med pilotprojektet för elektroniska avrop.

Lägre budstorlek ger fler möjlighet att stötta kraftsystemet

Omställningen av energisystemet med förnybar elproduktion sker i snabb takt och leder till större utmaningar med att balansera kraftsystemet och därmed till ett ökat behov av flexibla resurser.

Genom att sänka minsta budstorlek på marknaden förväntas mer av kraftsystemets totala flexibilitet bli tillgänglig. Det kan exempelvis röra sig om nya tekniska lösningar, mindre anläggningar eller helt nya aktörer.

För att säkerställa att balanseringen sker effektivt, säkert, miljöanpassat och enligt europeisk lagstiftning pågår arbete för att i framtiden möjliggöra utbyte av balansenergi för FRR på europeisk nivå. Det ska ske via gemensamma plattformar och förutsätter bland annat en definition av gemensamma standardprodukter. Det innebär bland annat att minsta budstorlek för mFRR kommer att vara 1 MW. 

En förutsättning för att sänka minsta budstorlek är att Svenska kraftnät har tillgång till elektroniska avrop med aktören. I samband med att det genomförs en pilot för elektroniska avrop är det nu också möjligt att genomföra en pilot för mindre budstorlek.

Information om projektet Elektroniska avrop

Syftet är att testa mindre bud på reglerkraftmarknaden (dagens marknad för mFRR-energi) och därmed underlätta för fler resurser att delta på marknaden.

Förutsättningar för att delta i pilotstudien

Piloten startar den 18 januari 2021 och enligt nuvarande plan beräknas piloten fortgå till det att budgränsen ändras till 1 MW för alla bud. Tidplanen kan komma att justeras under piloten. För att det ska vara möjligt att delta i piloten med mindre budstorlek måste potentiella leverantörer använda elektroniska avrop.

Piloten gäller bara nya anläggningar som inte sedan tidigare deltagit på reglerkraftmarknaden.  Detta då syftet är att möjliggöra för fler anläggningar att delta på reglerkraftmarknaden och inte att dela upp befintliga bud i mindre beståndsdelar. 

För att få tillåtelse att delta på reglerkraftmarknaden ska en leverantör visa att de tekniska kraven är uppfyllda genom att genomföra en förkvalificering med godkänt resultat.

I piloten kan krav på realtidsmätning ersättas med krav på att skicka in mätvärden i efterhand. De minimikrav som ställs på noggrannhet, upplösning och samplingstid i piloten anges i tabellen.

 

Noggrannhet
Pilot

Upplösning
Pilot
Samplingstid
Pilot
Momentan aktiv effekt 0,5 % 0,1 MW 1 min

Mer information

Mer information om Svenska kraftnäts stödtjänster

Mer information om förkvalificering 

Om du har frågor gällande piloten eller något annat kopplat till manuella frekvensåterställningsreserven (mFRR) kontakta oss via e-post: mfrr@svk.se