Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Till startsidan

Plan framtagen för anslutning till europeiska plattformar

De europeiska plattformsprojekten som Svenska kraftnät deltar i för att implementera plattformarna för utbyte av balansenergi, MARI (för mFRR) och PICASSO (för aFRR), har nu publicerat den första versionen av planen för anslutning till plattformarna. I planen kommunicerar de nordiska TSO:erna att anslutning till plattformarna kommer att ske under perioden Q3 2023 till Q2 2024.

De gemensamma plattformarna gör det möjligt för TSO:er att netta obalanser och utbyta balansenergi i Europa. Syftet med integreringen av energibalansmarknaderna är förbättrad ekonomisk och teknisk effektivitet, samtidigt som en trygg elförsörjning upprätthålls. 

Den kommunicerade planen för anslutning till plattformarna innebär att de Nordiska TSO:erna kommer att behöva ansöka undantag från Artikel 20.5 och 21.5 i Balanskoden (EB GL), som anger att TSO:erna ska ansluta sig till plattformen senast Juli 2022. De nordiska TSO:erna har tidigare kommunicerat hur anslutningen till plattformarna ska gå till men inte när. Anslutningen till plattformarna kommer att hanteras inom NBM-projektet.

Planen och mer information finns att läsa i den engelska nyheten på NBM:s webbplats (nytt fönster).

Planen, på engelska kallad Accession roadmap, publiceras av medlems-TSO:erna och ENTSO-E för information och kan ändras i takt med att implementationen av plattformarna och de lokala implementationsprojekten fortskrider. Planen för anslutning ska uppdateras minst två gånger per år med den senast tillgängliga informationen om utvecklingen.