Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Prioriterade områden för utveckling av kortsiktiga marknader

De nordiska systemoperatörerna har gemensamt tagit fram en rapport med mål och prioriterade områden att utveckla för att möta framtidens behov av kortsiktiga marknader i det nordiska kraftsystemet.

För att initiera en tidig dialog med marknadsaktörerna publicerade de nordiska systemoperatörerna i april 2019 diskussionsunderlaget ”Short-term markets Discussion Paper”. Underlaget resonerade kring olika marknadsbaserade lösningar för att möta framtida förändringar i kraftsystemet och var föremål för ett öppet samråd under maj och juni 2019.

De nordiska systemoperatörerna har genom samrådet fått värdefulla synpunkter för utvecklingen av de framtida kortsiktiga marknaderna. Med dessa synpunkter som grund har systemoperatörerna nu färdigställt rapporten som omfattar syfte, mål och prioriterade områden för fortsatt utveckling av de framtida kortsiktiga marknaderna.

Tidigare nyhet återfinns här.

Kontakt

Christina Simón, e-post: christina.simon@svk.se, telefon: 072-730 34 02.

Filstorlek
Kortsiktiga marknaders framtida utveckling

2020-02-13 409
Summering av svar från samråd

2020-02-13 1371
Diskussionsunderlag för samråd

2020-02-13 641