Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Så kan energilager bidra med stödtjänster

Svenska kraftnät vill göra marknaderna för stödtjänster mer lättillgängliga för ny teknik, med hjälp av tydligare information.

– Leverans av stödtjänster från energilager kan bidra både till det enskilda företagets lönsamhet och till att möjliggöra energiomställningen, säger Anna Jäderström, enhetschef på Svenska kraftnäts enhet Balansmarknad.

För att säkerställa energiomställningen och samtidigt upprätthålla driftsäkerheten behöver alla aktörer i kraftsystemet bidra efter förmåga. Tillgängliga och effektiva marknader för stödtjänster är ett viktigt steg för att säkra tillräckliga resurser för balansering av framtidens kraftsystem. Svenska kraftnät arbetar för att underlätta för att nya tekniker att ta plats på marknaderna.

Utveckling nödvändig för att inkludera ny teknik

– Att energilager eller andra tekniker med en begränsad uthållighet säljer stödtjänster är ganska nytt, säger Anna Jäderström. Det kräver anpassning av både regelverk och IT-system.

För närvarande kan även leverans av FCR från energilager i vissa fall påverka balansavräkningen. Det gäller för energilager som varierar mellan in- och utmatning vid leverans av FCR-N. Svenska kraftnät arbetar med systemanpassningar för att korrigera detta och har samtidigt infört en kortsiktig lösning för detta fall, som innebär att den som är balansansvarig för energilagret får kompensation.

Tydlig information viktigt

Alla som levererar stödtjänster måste uppfylla tekniska krav som utgår från kraftsystemets tekniska behov. Det finns även ny lagstiftning på EU-nivå som särskilt reglerar villkoren för hur ett energilager får leverera stödtjänster.

Svenska kraftnät har tagit fram ett informationsblad för att tydliggöra förutsättningarna för leverans av stödtjänster från energilager: Information om stödtjänster från energilager (pdf, 6114 kb, öppnas i nytt fönster). Där beskrivs de särskilda regler och förutsättningar som gäller vid leverans av stödtjänsterna frekvenshållningsreserv för normaldrift (FCR-N) och frekvenshållningsreserv för störningar (FCR-D) från energilager.

– Det tydliggör bland annat kraven på uthållighet, tillgänglighet och återhämtning samt hur man lämnar bud för energilager, Vi hoppas att det förenklar för aktörerna så att fler anmäler intresse av att leverera stödtjänster, säger Anna Jäderström.

Pilotförsök pågår

Som Svenska kraftnät tidigare informerat om pågår även ett pilotförsök för att öka leveransen av stödtjänster från energilager.

– Piloten pågår till och med 2021 och vi tar emot anmälningar löpande. Den som är intresserad kan anmäla sig i samband med förkvalificering, säger Anna Jäderström.

Under piloten kan resurser med begränsade energireserver delta på marknaden för frekvenshållningsreserver för störningar (FCR-D). Ambitionen är att en ökad andel resurser med begränsad energireserv kan tillåtas delta på marknaden permanent efter piloten, med likande villkor som under piloten.