Hoppa till huvudinnehåll

Save the date: Webbseminarium om flödesbaserad kapacitetsberäkning - principiella exempel

Den 24 november håller Svenska kraftnät ytterligare ett informationsmöte om flödesbaserad marknadskoppling. Mötet hålls digitalt.

  • Tid: Tisdag den 24 november klockan 13 - cirka 16.
  • Plats: Digitalt möte.
  • Inbjudan: Publiceras i vecka 45. Anmälan krävs.

Detta seminarium är en uppföljning till det seminarium som hölls i augusti. Seminariet kommer att innehålla principiella exempel baserade på verkliga situationer i kraftsystemet som beskriver flödesbaserad kapacitetsallokering i jämförelse med nuvarande kapacitetsallokering.

Vi rekommenderar att deltagarna har tagit del av den presentation som gjordes på det första seminariet (27 augusti) innan detta informationsmöte.

Presentationen kommer att skickas till anmälda deltagare.

Mer information kommer i inbjudan.