Hoppa till huvudinnehåll

Upphandling av automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) för Q1-2021, vecka 1-13

De nordiska systemoperatörerna har beslutat om oförändrad upphandling av aFRR under Q1-2020. Antal timmar per vecka är därmed fortsatt 104. Den totala nordiska volymen, upp respektive ned, är fortsatt upp till 300 MW under kvällar och dygnsskiften samt upp till 400 MW under morgontimmarna på vardagar.

Vi vill påminna svenska aktörer om att gällande balansansvarsavtal (avtalsbilaga 4, avsnitt 3.1) anger kommande lördag-fredag som handelsperiod för den veckohandel som avropas på torsdagar kl.10:00.

Schemat är oförändrat relativt föregående kvartal denna gång, och upphandling avseende vecka 1-13 fortsätter enligt följande (tider i CET):

Detaljerat schema för upphandling av automatic Frequency Restoration
Reserve (aFRR) under Q1-2021, vecka 1-13 (pdf, 464 kB, nytt fönster)

En ny utvärdering görs kvartalsvis, och information om upphandlingsschema för Q2-2021 kommer i mars.

För mer information, vänligen kontakta:

Kaj Christensen, Energinet.dk, +45 23 33 85 03

Vesa Vänskä, Fingrid, +358 30 395 5185

Gunnar Nilssen, Statnett, +47 23 90 32 38

Mikael Winai, Svenska kraftnät, +46 10 475 87 97