Hoppa till huvudinnehåll

Upphandling av automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) för Q4-2020, vecka 40-53

De nordiska systemoperatörerna har beslutat om oförändrad upphandling av aFRR under Q4-2020. Antal timmar per vecka är därmed fortsatt 104. Den totala nordiska volymen, upp respektive ned, är fortsatt upp till 300 MW under kvällar och dygnsskiften samt upp till 400 MW under morgontimmarna på vardagar.

Upphandlingen sker utifrån mål för frekvenskvaliteten, och kommer även fortsättningsvis att förläggas till de timmar då balanseringen av kraftsystemet är mest utmanande.

Vi vill påminna svenska aktörer om att gällande balansansvarsavtal (avtalsbilaga 4, avsnitt 3.1) anger kommande lördag-fredag som handelsperiod för den veckohandel som avropas på torsdagar kl.10:00. Schemat är oförändrat relativt föregående kvartal denna gång, och upphandling avseende vecka 40-52 fortsätter enligt följande (tider i CET, inklusive sommartid / UTC+2 fram till och med vecka 43):

SV.jpgDetaljerat schema för upphandling av automatic Frequency Restoration
Reserve (aFRR) under Q4-2020, vecka 40-53 (pdf, 603 kB, nytt fönster)

En ny utvärdering görs kvartalsvis, och information om upphandlingsschema för Q1-2021 kommer i december.

För mer information, vänligen kontakta:

Kaj Christensen, Energinet.dk, +45 23 33 85 03

Vesa Vänskä, Fingrid, +358 30 395 5185

Gunnar Nilssen, Statnett, +47 23 90 32 38

Mikael Winai, Svenska kraftnät, +46 10 475 87 97