Hoppa till huvudinnehåll

Upphandling av Frequency Containment Reserve (FCR) januari – december 2021

De nordiska systemoperatörerna har beslutat om ny fördelning av volymkrav för FCR under perioden januari till december 2021. För Svenska kraftnät är det nya volymkravet för FCR-N 242 MW och för FCR-D max 585 MW.

De nordiska systemoperatörerna har beslutat vilken volym av FCR som krävs för synkronområdet, samt uppdaterat den fördelningsnyckel som avgör volymkravet för varje systemansvarig enligt kraven i driftkoden (SO) och det nordiska systemdriftavtalet.

Ta del av tidigare publicerad information om volymkrav för 2020

Notera att volymkravet för FCR-D, precis som tidigare, är beroende av aktuellt dimensionerande fel i systemet och därför kan variera under året. De nya volymkraven börjar gälla från och med 1 januari för båda produkterna.

  FCR-N FCR-D
Energinet (DK2) 17 41
Fingrid 123 298
Statnett 218 527
Svenska kraftnät 242 585
Summa 600 1450

(FCR-D är exempel baserat på att Oskarshamn 3 är i drift, vilket innebär att dimensionerande fel är 1450 MW)

Upphandlingen av FCR kommer precis som tidigare att ske för samtliga timmar på dygnet.

Kontakt 

För mer information, vänligen kontakta: fcr@svk.se