Hoppa till huvudinnehåll

Upphandling FFR kapacitet för 2021 startar

Svenska kraftnät påbörjar nu upphandlingen reserven FFR (Fast Frequency Reserve) för 2021. Målet är att handla upp tillräcklig FFR-kapacitet för att säkerställa driftsäkerheten i kraftsystemet. FFR skapar förutsättningar för att kunna hantera de inledningsvis snabba och djupa (transienta) frekvensförändringar som kan uppstå vid fel vid de tillfällen då det i det nordiska kraftsystemet finns en låg nivå av rotationsenergi.

Avtalslängden på årets upphandling av FFR kommer att gälla från och med  maj 2021 till och med april 2022.

Upphandlingen av FFR sker i två steg. I det första steget kvalificeras leverantörer och i det andra steget kommer samtliga anbudssökanden som uppfyller kvalificeringskraven att erhålla en anbudsinbjudan med möjlighet att lämna anbud.

Tidsplanen för upphandlingen av FFR kapacitet

  • 25 november 2020 - Annonsering, kvalificeringsinbjudan finns tillgänglig via e-Avrop
  • 20 december 2020 - Sista ansökningsdag för kvalificering av leverantör
  • 15 januari – 14 februari period för anbudsinlämning för kvalificerade leverantörer
  • 30 april 2021 – 30 april 2022 Avtalsperiod (första avrop sker 30 april och gäller för 1 -3 maj)

Kvalificeringen och upphandlingen genomförs via upphandlingsverktyget e-Avrop

Klicka på denna länk för att komma direkt till upphandlingen på e-Avrop (nytt fönster)

Mer information om hur marknadslösningen för FFR ser ut för år 2021 och information om förkvalificering av FFR resurser finns på svk.se och sidan Bidra med FFR resurser 2021

Kontakt

Frågor om kvalificeringsunderlaget/anbudsansökan ska ställas i e-Avrop. Vid frågor om FFR och dess tekniska krav, kontakta oss via e-post: ffr@svk.se.

Svenska kraftnät är en statlig myndighet. Det innebär att det som skickas till oss via e-post, post eller fax blir en allmän handling.