Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Godkänd upphandling av stödtjänster möjliggör ökad tilldelad transmissionskapacitet till dagen-före marknaden

Energimarknadsinspektionens godkännande av Svenska kraftnäts undantagsansökan möjliggör start av avtal för mFRR-balanskapacitet. Godkännandet innebär ökad tilldelad transmissionskapacitet till dagen-före marknaden och är ett mycket positivt besked.

Som tidigare meddelat har Svenska kraftnät upphandlat cirka 300 MW av stödtjänsten mFRR-balanskapacitet i södra Sverige under avtalsperioden 1 juni 2021 till och med 31 maj 2022.

Syftet med upphandlingen är att säkra tillgången till mFRR-balanskapacitet i SE3 och SE4. Om tillräcklig balanskapacitet inte finns reduceras tilldelad transmissionskapacitet till dagen-före marknaden, för att istället kunna överföra reserver från norr till söder. Tillgänglig balanskapacitet är nödvändigt för att alltid kunna hantera största möjliga felfall (N-1) och därmed upprätthålla kraftsystemet i normaldrift.

Regelverket styr upphandlingen

För att de årliga avtalen om upphandlad mFRR-balanskapacitet ska kunna träda ikraft krävs att Energimarknadsinspektionen beviljar undantag för upphandling av mFRR-balanskapacitet enligt artikel 6(9) och artikel 6(10) i Elmarknadsförordningen. Undantag krävs för att få upphandla balanskapacitet mer än en dag i förväg och för längre tid än ett dygn.

Svenska kraftnät lämnade in denna undantagsansökan till Energimarknadsinspektionen den 16 mars 2021 och förhoppning var att beslut rörande undantagsansökan skulle erhållas innan avtalsstart starta 1 juni 2021. Den 29 juni tillkännagav Energimarknadsinspektionen beslut att inskickad undantagsansökan från Svenska kraftnäts är godkänd.

– Godkänd undantagsansökan bidrar till att marknadens aktörer kan bidra med stödtjänster för att täcka Svenska kraftnäts behov och samtidigt kan mer transmissionskapacitet tilldelas dagen-före marknaden, säger Anna Jäderström, enhetschef Balansmarknad, Svenska kraftnät. Det är ett mycket välkommet besked från Ei och mycket positivt för leveranssäkerheten såväl som för en effektiv elmarknad, fortsätter Anna.

Långsiktig plan krävs för att säkerställa behovet av mFRR

Den årliga upphandlingen av mFRR är en övergångslösning. De systemansvariga för överföringssystem (TSO) i Norden arbetar för närvarande med att utveckla IT-stöd och marknadsdesign för en gemensam kapacitetsmarknad för mFRR med upphandling dagen före tillhandahållandet (D-1). Det tar dock tid att bygga en likvid D-1-marknad med förmågan att hantera det totala behovet av mFRR-balanskapacitet årets alla timmar och därför behövs den årliga upphandlingen.

Under hösten 2021 planerar Svenska kraftnät att delge mer information rörande framtida upphandling av mFRR-balanskapacitet.

Mer information i tidigare publicerade nyheter

Svenska kraftnät upphandlar mFRR kapacitet i SE3 och SE4

Svenska kraftnät har upphandlat mFRR balanskapacitet i SE3 och SE4

Starten av avtalen för mFRR-balanskapacitet senareläggs

Mer information om de nordiska TSO:ernas gemensamma utvecklingsprojekt finns på webbsidan för Nordic Balancing Model (NBM) (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster