Hoppa till huvudinnehåll

Metod för att minska behovet av undantag från kravet att tillgängliggöra 70 procent av sammanlänkningskapacitet

Svenska kraftnät har publicerat en metod för att minska behovet av undantag från kravet att göra 70 procent av sammanlänkningskapacitet tillgänglig för marknadsaktörer, enligt artikel 16(9) i Elmarknadsförordningen 2019/943. Metoden visar vad Svenska kraftnät kommer att göra på lång och kort sikt för att minska behovet av undantaget.

I december 2020 beviljades Svenska kraftnät för 2021 ett undantag från kravet att göra 70 procent av sammanlänkningskapacitet tillgänglig för marknadsaktörer, av Energimarknadsinspektionen.

Svenska kraftnät har tagit fram en metod som beskriver de problem som ligger till grund för behovet av undantag samt de åtgärder som på kort och lång sikt ska minska behovet. Metoden finns publicerad på www.svk.se.