Hoppa till huvudinnehåll

Ny stödtjänst införs årsskiftet 2021-2022: FCR-D nedreglering

Den nya stödtjänsten FCR-D nedreglering (FCR-D ned) öppnar nya möjligheter att bidra till kraftsystemets stabilitet genom tillfällig nedreglering. FCR-D ned ska införas till årsskiftet 2021/2022.

Stödtjänsten FCR-D ned (downward Frequency Containment Reserve Disturbance, FCR-D down) ska kunna aktiveras i situationer som innebär att mycket förbrukning i kraftsystemet försvinner plötsligt, exempelvis vid fel på en exporterande HVDC-förbindelse. Vad Svenska kraftnät köper med FCR-D ned är nedreglering, det vill säga tillfällig minskning av mängden elenergi i kraftsystemet. Nedreglering kan ske genom att enheter i nätet antingen minskar produktionen eller ökar konsumtionen av el.

Som Svenska kraftnät tidigare meddelat godkändes Svenska kraftnäts tekniska krav den 12 november under förutsättning att samtliga tillsynsmyndigheter inom synkronområdet Norden fattar ett beslut med samma innebörd. Från och med den 4 januari 2021 kan leverantörer ansöka om förkvalificering av FCR-D ned.

FCR-D ned kan ge nya leverantörer möjlighet att leverera stödtjänster
I och med att FCR-D ned är en stödtjänst som handlar om att leverera nedreglering kan fler och andra leverantörer än idag ha möjlighet att tjäna pengar på att stötta kraftsystemet.

Förkvalificering till FCR-D ned sker löpande

För att få delta på en marknad för stödtjänster ska alla enheter eller grupper som levererar stödtjänster godkännas i en så kallad förkvalificering. Förkvalificeringar för FCR-D ned kommer ske löpande. Den som är intresserad av att delta på marknaden för FCR-D ned kan kontakta Svenska kraftnät via e-post: fcr@svk.se.

FCR-D ned viktigt verktyg för systemdrift

FCR-D ned är en frekvenshållningsreserv för störd drift som är tänkt att hantera situationer med överfrekvenser i kraftsystemet. Situationer med överfrekvens är någonting som förväntas öka i takt med att det byggs fler och större likströmsförbindelser i Norden. Svenska kraftnät och övriga nordiska systemansvariga för överföringssystem har under flera år sett tendenser till en allt sämre frekvenskvalitet i det nordiska kraftsystemet och ser den nya stödtjänsten som ett viktigt verktyg för att stabilisera kraftsystemet och hantera obalanser som uppstått på grund av olika fel och störningar.

Läs mer

Mer information inklusive frågor och svar finns på sidan om FCR-D ned.

Läs tidigare nyhet om Energimarknadsinspektionens beslut om tekniska krav för FCR-D ned.