Hoppa till huvudinnehåll

Ny volymbegränsning för stödtjänsten FCR-D Upp – större volym kan delta

Svenska kraftnät höjer volymbegränsningen för vissa resurser som levererar FCR-D uppreglering från 58 MW till 73 MW. Det öppnar marknaden för större volymer av den typen av resurser.

Som Svenska kraftnät informerat om ökar behovet av stödtjänster i och med omställningen av elsystemet. Större volymer och fler tjänster kommer behöva säkras för en bibehållen leveranssäkerhet. Detta skapar behov av att öka utbudet på marknaderna för stödtjänster och att skapa möjligheter för ny teknik att delta. Att se över volymbegränsningen för frekvenshållningsreserver (Frequency Containment Reserves, FCR) är ett viktigt steg i utvecklingen.

Förändringen möjliggör större volymer och fler aktörer på marknaden

Svenska kraftnät förändrar nu volymbegränsningen för att möjliggöra för större volymer och fler aktörer att delta.

  • Tidigare volymgräns FCR-D Upp: 58 MW
  • Ny volymgräns FCR-D Upp: 73 MW

Förändringen innebär att den volym som tillåts vara stegvis reglerad och/eller centralt styrd höjs med 15 MW (från ca 10 % till ca 12,5 % av den maximala svenska andelen av det nordiska volymkravet på FCR-D Upp).

Svenska kraftnäts beslut bygger på en analys av budhistorik från enheter och grupper som ingår inom volymgränsen för FCR-D Upp. Analysen visar att ca 80 % av denna förkvalificerade volym normalt offereras på marknaden för FCR-D Upp, det vill säga att all förkvalificerad kapacitet inte offereras.

Den nya volymbegränsningen börjar gälla 1 november 2021

De nya reglerna kommer att tillämpas i samband med nästa uppdatering av Balansansvarsavtalet, som träder i kraft den 1 november 2021. Svenska kraftnät kan vid behov komma att överväga att tillämpa de nya reglerna före den 1 november, det vill säga om den tidigare gränsen på 58 MW uppnås innan dess.

Volymbegränsningar för FCR påverkar vem som kan delta på marknaden

Volymbegränsningarna för FCR påverkar främst lösningar som bygger på aggregering av många små enheter. Enheter eller grupper som istället styrs lokalt och tillämpar linjär reglering omfattas inte av volymbegränsningen.

Volymbegränsningarna innebär att endast en viss del av de enheter eller grupper som är förkvalificerade för att leverera FCR får utgöras av centralt styrd FCR och/eller stegvis reglerad FCR.

Planerad framtida utveckling

Denna översyn av volymbegränsningen har skett på nationell nivå och möjliggör att en större volym stegvis reglerade och/eller centralt styrda resurser kan förkvalificeras för att leverera stödtjänsten FCR-D Upp i närtid.

Som utvecklingen ser ut nu så kommer det på lite längre sikt att införas gemensamma nordiska volymgränser men det är ännu inte beslutat hur stor begränsningen kommer att bli. Det sker en översyn gällande vilka resurser som ska omfattas av volymgränsen framöver inom ramen för framtagandet av de nya gemensamma harmoniserade tekniska kraven för FCR. Tanken är att volymbegränsningen för stegvis reglerade resurser ska bli mer ändamålsenlig och teknikneutral. Dessutom kommer andra krav att gälla för central styrning, vilket innebär att resurser som tillämpar central styrning inte nödvändigtvis hamnar inom volymbegränsningen framöver.

Ambitionen är att även införa systemstöd som möjliggör att Svenska kraftnät kan ta hänsyn till volymbegränsningen i upphandlingsskedet. Det innebär att volymbegränsningen i framtiden skulle kunna avse avropad volym istället för förkvalificerad volym.

Kontakt

Vid frågor och kontakt, mejla Svenska kraftnät: fcr@svk.se.

Mer information

Läs tidigare nyhet (3 februari 2021): Nytt utkast på harmoniserade tekniska krav för FCR.

Gällande Balansansvarsavtal, inklusive villkor för FCR finns för nedladdning i Aktörsportalen.