Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Nytt utkast på harmoniserade tekniska krav för FCR

De nordiska systemansvariga för elöverföringssystem (TSO) har tagit fram ett förslag till nya, harmoniserade tekniska krav för stödtjänsterna FCR-N och FCR-D i det nordiska synkronområdet.

De nordiska TSO:erna har sedan 2019 gemensamt arbetat för att ta fram ett slutgiltigt förslag till nya tekniska krav för FCR. TSO:erna har nu presenterat ett nytt utkast till tekniska krav för referensgruppen.

Sammanfattning av förändringar i förslaget

Förändringarna kan sammanfattas i tre viktiga delar.

  • Minskat antal sinustester
    Testerna med periodtider över 70 sekunder kommer att ersättas av krav i det redan existerande stegsvarstestet för att verifiera FCR-N:s prestanda. Det räcker nu med att utföra sinustester vid enbart en effektnivå, om det i förväg är känt vid vilken effektnivå som stabilitetskravet är mest utmanande för resursen.
  • Uppmjukning av kraven för FCR-D
    Under vissa omständigheter är det tillåtet att använda reglerparametrar som under en kort tidsperiod enbart behöver uppfylla ett begränsat stabilitetskrav.
  • Tydligare kravspecifikation
    Specifikation av krav för deaktivering samt krav på resurser med begränsade energireserver, resurser med central styrning och aggregerade resurser. Förslaget innehåller även en specifikation av en responskurva för resurser med stegvis linjär respons med ett tillhörande test för linjäritet.

Gemensamt nordisk kravutveckling med marknadsförankring

Förslaget till nya tekniska krav för FCR har utvecklats i ett gemensamt nordiskt TSO-projekt, FCP Nordic Feasibility. Projektet har utrett genomförbarheten i tidigare föreslagen testprocedur för FCR och möjligheten till förenklingar med mål att ta fram ett slutgiltigt förslag på nya, harmoniserade nordiska krav. Till sin hjälp har projektet en referensgrupp bestående av branschaktörer.

Sista dag för återkoppling är den 17 februari 2021

Svenska kraftnät kommer nu att samla in referensgruppens återkoppling på det framtagna utkastet för nya tekniska krav. Sista dag att inkomma med återkoppling är 17 februari 2021. Det nordiska projektet kommer utifrån återkopplingen att uppdatera förslaget till nya tekniska krav. Därefter kommer kraven att testas för en mindre mängd enheter i en pilotfas. I samband med detta kan förslaget komma att justeras. Efter detta kommer det slutgiltiga förslaget att konsulteras i ett offentligt samråd.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Svenska kraftnäts projektledare Malin Wester.

E-post: malin.wester@svk.se

Telefon: 0707-92 22 04

Läs mer

FCR Technical Requirements Draft 2021 (engelska, pdf 1,4 MB, nytt fönster)

FCR Supporting Document Draft 2021 (engelska, pdf 1,5 MB, nytt fönster)

Läs tidigare nyhet: Projects for FCR design finalized (engelska, nytt fönster)

Läs tidigare nyhet: Nordic common project for review of primary reserve requirements – finalized phase 1 (engelska, nytt fönster)