Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Sökes: Medlemmar till referensgrupp om stödtjänster och avhjälpande åtgärder

Svenska kraftnät söker företrädare för elmarknadens aktörer som vill samverka och ge åsikter relaterat till ett regeringsuppdrag om stödtjänster och avhjälpande åtgärder

Regeringen har gett Svenska kraftnät i särskilt uppdrag att beskriva affärsverkets pågående och kommande satsningar rörande stödtjänster för upprätthållande av normal drift samt för avhjälpande åtgärder och skyddstjänster för skärpt drift och nöddrift. Med stödtjänster avses i detta fall funktioner som tillhandahålls för att stötta och stabilisera kraftsystemet.
I uppdraget ingår även att vid behov föreslå teknikneutrala ersättningsmodeller för relevanta tjänster och ändringar i berörda regelverk.

– Fortsatt samverkan och kontinuerlig dialog med leverantörer av stödtjänster och andra aktörer på elmarknaden är av största vikt och en central del av arbetet för att tillsammans se till att elanvändarna får ett välfungerande elsystem, säger Lowina Lundström, chef för division System på Svenska kraftnät.

Om referensgruppen

Syftet med referensgruppen är att inhämta synpunkter från elmarknadens aktörer. Det är viktigt att referensgruppen ger ett brett perspektiv och att även nya typer av aktörer på elmarknaden ingår i referensgruppen.

Planen är att tillsätta en gemensam referensgrupp för alla aktörer med startmöte den 25:e februari kl. 09.30-11.30. Därefter hålls flera digitala referensgruppsmöten under våren. Av tidigare erfarenhet vet vi dock att olika frågeställningar kan vara mer eller mindre relevanta för olika marknadsaktörer. Exempelvis kommer det vara extra relevant att inhämta synpunkter från systemansvariga för distributionssystem (DSO) i vissa frågor. Varje referensgruppsmöte kommer därför ha en tydlig agenda, så att de aktörer som deltar kan avgöra när det är relevant att närvara.

Vill du delta? Ansök senast den 12 februari

Sista dag för ansökan att vara med i referensgruppen är den 12 februari.

Anmälan till referensgruppen.

Urval till referensgruppen

Svenska kraftnät välkomnar alla sökande, eventuella begränsningar av referensgruppen kommer bara att göras om vi får ett stort antal sökande. I sådana fall görs ett urval som att säkerställer att referensgruppen får stor bredd.

Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra referensgrupper.

Läs mer

Tidigare nyhet om regeringsuppdraget: Svenska kraftnät får regeringsuppdrag rörande stödtjänster och avhjälpande åtgärder

Länk till beslutet (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Läs mer på Regeringens webbplats (nytt fönster)