Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Starten av avtalen för mFRR-balanskapacitet senareläggs

Start av avtal för mFRR balanskapacitet senareläggs i och med att nödvändiga beslut från Energimarknadsinspektionen dröjer. Konsekvensen blir minskad tilldelad transmissionskapacitet till dagen-före marknaden.

Som tidigare meddelat har Svenska kraftnät upphandlat ca 300 MW av stödtjänsten mFRR-balanskapacitet i södra Sverige under avtalsperioden 1 juni 2021 till och med 31 maj 2022. Syftet med upphandlingen är att säkra mFRR-balanskapacitet i SE3 och SE4, vilken bidrar till ett minskat behov av att reducera tilldelad transmissionskapacitet till dagen-före marknaden. Detta för att hantera största möjliga felfall och därmed upprätthålla kraftsystemet i normaldrift.

Nu måste ikraftträdandet av avtalen senareläggas på grund av att nödvändigt beslut från Energimarknadsinspektionen dröjer.

Regelverket styr upphandlingen

För att avtalen om upphandlad mFRR-balanskapacitet ska kunna träda ikraft krävs att Energimarknadsinspektionen beviljar undantag för upphandling av mFRR-balanskapacitet enligt artikel 6(9) och artikel 6(10) i Elmarknadsförordningen.

Svenska kraftnät lämnade in denna undantagsansökan till Energimarknadsinspektionen den 16 mars 2021. Beslut från Energimarknadsinspektionen för undantagsansökan dröjer och kommer att erhållas efter den 1 juni 2021.

Förseningen påverkar tilldelad transmissionsnätskapacitet till dagen-före marknaden

Konsekvensen av förseningen för Svenska kraftnät är att tilldelad transmissionskapacitet till dagen-före marknaden över snitt 2 och snitt 4 behöver reduceras för att möjliggöra överföring av energibud på reglerkraftmarknaden från SE1/SE2 till SE3 och från SE3 till SE4 för att hålla kraftsystemet i normal drift.

– Det är olyckligt att behöva minska tilldelad transmissionskapacitet till dagen-före marknaden istället för att marknadens aktörer bidrar med stödtjänster, säger Anna Jäderström, chef enheten Balansmarknad, Svenska kraftnät.

Långsiktig plan krävs för att säkerställa behovet av mFRR

Den årliga upphandlingen av mFRR är en övergångslösning. De systemansvariga för överföringssystem (TSO) i Norden arbetar för närvarande med att utveckla IT-stöd och marknadsdesign för en gemensam kapacitetsmarknad för mFRR med upphandling dagen före tillhandahållandet (D-1). Det tar dock tid att bygga en likvid D-1-marknad med förmågan att hantera det totala behovet av mFRR-balanskapacitet årets alla timmar och därför behövs den årliga upphandlingen.

Mer information

Läs tidigare nyhet: Svenska kraftnät har upphandlat mFRR balanskapacitet i SE3 och SE4 Öppnas i nytt fönster

Mer information om de nordiska TSO:ernas gemensamma utvecklingsprojekt finns på den gemensamma webbplatsen för Nordic Balancing Model (NBM) (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

Stödtjänsten mFRR viktig för driftsäkerheten

Vid obalanser mellan elproduktion och förbrukning eller vid fel på transmissionsnätets ledningar uppstår störningar i driften av elsystemet. I de fall de frivilliga buden på reglerkraftmarknaden inte räcker till för att åtgärda en störning, aktiverar Svenska kraftnät på förhand upphandla stödtjänsten mFRR eller den så kallade Störningsreserven för att kunna återföra elsystemet till normaldrift.

Svenska kraftnät har som systemansvarig för elöverföringssystemet ansvar för att säkerställa tillräckliga reserver för att vid varje tidpunkt kunna hantera den så kallade referensincidenten, och för att efter 15 minuter vara redo för nästa referensincident. Detta sker vanligtvis via upphandling av så kallade stödtjänster.

Regelverk för upphandling av balanskapacitet

Elmarknadsförordningen sätter ramar för hur upphandling av balanskapacitet ska gå till. Bland annat får man inte ingå avtal om balanskapacitet mer än en dag från tillhandahållandet (D-1) och avtalsperioden ska vara högst en dag. Det anges i artikel 6(9) och artikel 6(10). Undantag kan göras om tillsynsmyndigheten godkänner det. För Sveriges del krävs godkännande av Energimarknadsinspektionen.