Hoppa till huvudinnehåll

Stödtjänsten FFR är upphandlad för 2021

Svenska kraftnät har slutfört upphandlingen av stödtjänsten snabb frekvensreserv (FFR). Reserven FFR ska användas vid situationer med låg rotationsenergi, för att säkerställa ett fortsatt stabilt kraftsystem.

Avtalsperioden är maj 2021 - april 2022.

Svenska kraftnät har antagit anbud som sammanlagt motsvarar 110,1 MW. Likt förra året kommer även årets upphandlade kapacitet från batterier och elpannor.

Upphandlingen innebär att ramavtal upprättas med leverantörerna. En förutsättning för att kunna teckna ett ramavtal för en resurs är att leverantören kan visa att resursen lever upp till de tekniska kraven, det vill säga att resursen har genomgått en förkvalificering med godkänt resultat.

Just nu pågår förkvalificering av de antagna anbuden, förkvalificeringen förväntas vara klar senast den 26 april 2021.

Ansvarig leverantör för antagna anbud
Fortum Sverige AB
Sydkraft Thermal Power AB
Sydkraft Hydro Power AB
Vattenfall AB

Mer information om FFR 

Kontakt

Vid frågor om snabb frekvensreserv (FFR), kontakta oss via e-post: ffr@svk.se.

Svenska kraftnät är en statlig myndighet. Det innebär att det som skickas till oss via e-post, post eller fax blir en allmän handling