Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät har upphandlat mFRR balanskapacitet i SE3 och SE4

Svenska kraftnät har upphandlat stödtjänsten mFRR-balanskapacitet i södra Sverige för att minimera behovet av att reducera tilldelad transmissionskapacitet till dagen-före marknaden.

– Vi hade som mål att anta bud om 300 MW och är mycket nöjda med utfallet av upphandlingen. Det är positivt att volymen i anbuden har ökat sedan vi startade med årlig upphandling av mFRR upphandling 2019, säger Anna Jäderström, chef enheten Balansmarknad, Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät har upphandlat 303,8 MW manuell frekvensåterställningsreserv (mFRR) som balanskapacitet i elområde SE3 och SE4 för avtalsperioden 1 juni 2021 till och med 31 maj 2022. Det är en ökning jämfört med föregående års upphandling då 240 MW upphandlades.

Upphandlingen möjliggör mer tilldelad transmissionskapacitet

Upphandlingen av mFRR-balanskapacitet i SE3 och SE4 innebär ett minskat behov av att reducera tilldelad transmissionskapacitet till dagen-före marknaden för att hantera referensincidenten och därmed upprätthålla kraftsystemet i normaldrift. Det är en mer samhällsekonomisk lösning då upphandlingskostnaden för mFRR är lägre än förväntad kostnad för att reducera tilldelad transmissionskapacitet till dagen-före marknaden.

– Att vi i år upphandlar drygt 300 MW sänder också tydliga signaler om ett ökat behov av mFRR-resurser i södra Sverige, säger Anna Jäderström.

Antagna bud för avtalsperioden 1 juni 2021 – 31 maj 2022

Ägare Elområde Effekt (MW)
Vattenfall AB SE3 112
Fortum Sverige AB SE3 150
Svenska Kraftnät Gasturbiner AB SE3 10
Sydkraft Thermal Power AB SE4 26,8
Bixia AB SE4 5

Regelverket styr upphandlingen

Ikraftträdande av avtalen om upphandlad mFRR-balanskapacitet är villkorat av att Energimarknadsinspektionen beviljar undantag för upphandling av mFRR-balanskapacitet enligt artikel 6(9) och artikel 6(10) i Elmarknadsförordningen. Svenska kraftnät lämnade in denna undantagsansökan till Energimarknadsinspektionen den 16 mars 2021. Då Energimarknadsinspektionen för närvarande inte beviljat undantag från Elmarknadsförordningen, baserar Svenska kraftnät upphandlingen på att förnyad undantagsansökan avseende upphandlingsregler för mFRR balanskapacitet kommer godkännas.

Om Energimarknadsinspektionen beviljar undantag enligt Svenska kraftnäts ansökan men fattar beslutet efter den 1 juni 2021, så gäller avtalen om mFRR från och med dagen för Energimarknadsinspektionens beslut.

Långsiktig plan krävs för att säkerställa behovet av mFRR

Den årliga upphandlingen av mFRR är en övergångslösning. De systemansvariga för överföringssystem (TSO) i Norden arbetar för närvarande med att utveckla IT-stöd och marknadsdesign för en gemensam kapacitetsmarknad för mFRR med upphandling dagen före tillhandahållandet (D-1). Det tar dock tid att bygga en likvid D-1-marknad med förmågan att hantera det totala behovet av mFRR-balanskapacitet årets alla timmar och därför behövs den årliga upphandlingen.

Mer information om de nordiska TSOernas gemensamma utvecklingsprojekt finns på den gemensamma webbplatsen för Nordic Balancing model (NBM) (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

Den största positiva eller negativa effektavvikelse som uppstår momentant mellan produktion och förbrukning inom ett synkronområde kallas för referensincident. Referensincidenten beaktas vid dimensionering av frekvenshållningsreserver.

Vid obalanser mellan elproduktion och förbrukning eller vid fel på transmissionsnätets ledningar uppstår störningar i driften av elsystemet. I de fall de frivilliga buden på reglerkraftmarknaden inte räcker till för att åtgärda en störning, aktiverar Svenska kraftnät på förhand upphandla stödtjänsten mFRR eller den så kallade Störningsreserven för att kunna återföra elsystemet till normaldrift.

Svenska kraftnät har som systemansvarig för elöverföringssystemet ansvar för att säkerställa tillräckliga reserver för att vid varje tidpunkt kunna hantera den så kallade referensincidenten, och för att efter 15 minuter vara redo för nästa referensincident. Detta sker vanligtvis via upphandling av så kallade stödtjänster.

Elmarknadsförordningen sätter ramar för hur upphandling av balanskapacitet ska gå till. Bland annat får man inte ingå avtal om balanskapacitet mer än en dag från tillhandahållandet (D-1) och avtalsperioden ska vara högst en dag. Det anges i artikel 6(9) och artikel 6/10). Undantag kan göras om tillsynsmyndigheten godkänner det. För Sveriges del krävs godkännande av Energimarknadsinspektionen.