Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät upphandlar mFRR kapacitet i SE3 och SE4

Den 8 februari inleder Svenska kraftnät årets upphandling av manuell frekvensåterställningsreserv (mFRR). Målet är att säkerställa totalt cirka 300 MW uppregleringskapacitet i SE3 och SE4.

Svenska kraftnät planerar att genomföra en årlig upphandling av mFRR uppregleringskapacitet fram till 2026. Nu inleds upphandlingen för avtalsperioden 1 juni 2021 till 31 maj 2022. Svenska kraftnäts mål är att kunna komplettera reglerkraftmarknaden genom att under avtalsperioden säkerställa totalt cirka 300 MW uppregleringskapacitet i SE3 och SE4.

Årets upphandling

Upphandlingen av mFRR uppregleringskapacitet sker i två steg. I det första steget kvalificeras leverantörer. Samtliga anbudssökanden som uppfyller kvalificeringskraven kommer sedan att erbjudas lämna anbud.

Tidsplan

Period Aktivitet
8 februari 2021 Annonsering, kvalificeringsinbjudan via e-Avrop
1 mars 2021 Sista ansökningsdag för kvalificering
Mars/april 2021 (preliminärt) Sista dag att lämna anbud
1 juni 2021 Avtalsperioden inleds

Praktiska detaljer

Kvalificeringen och upphandlingen genomförs via upphandlingsverktyget e-Avrop.

Läs mer och delta i upphandlingen via e-Avrop. Öppnas i nytt fönster

Stödtjänsten mFRR viktig för driftsäkerheten

Vid obalanser mellan elproduktion och förbrukning eller vid fel på transmissionsnätets ledningar uppstår störningar i driften av elsystemet.

I de fall de frivilliga buden på reglerkraftmarknaden inte räcker till för att åtgärda störningen aktiverar Svenska kraftnät på förhand upphandlad mFRR eller Störningsreserven och återför systemet till normaldrift.

Långsiktig plan krävs för att säkerställa behovet av mFRR

Den årliga upphandlingen av mFRR är en övergångslösning. De nordiska systemansvariga för överföringssystem (TSO) arbetar för närvarande med att utveckla IT stöd och marknadsdesign för en kapacitetsmarknad för mFRR med upphandling dagen före tillhandahållandet (D-1).

Det tar dock tid att bygga en likvid D-1-marknad med förmågan att hantera det totala behovet av mFRR kapacitet årets alla timmar och därför behövs den årliga upphandlingen.

Mer information om de nordiska TSO:ernas gemensamma utvecklingsprojekt finns på webbsidan för Nordic Balancing Model (NBM) (engelska). Öppnas i nytt fönster

Regelverket styr upphandlingen

Då Energimarknadsinspektionen för närvarande inte beviljat undantag från Elmarknadsförordningen (2019/943), artikel 6(9), avser Svenska kraftnät att basera upphandlingen på en förnyad undantagsansökan avseende upphandlingsregler för mFRR kapacitet.

Artikel 6(9) föreskriver att avtal om balanskapacitet inte ska ingås mer än en dag före tillhandahållandet av balanskapacitet(upphandling D-1) och avtalsperioden ska vara högst en dag, såvida inte tillsynsmyndigheten godkänner undantag från nämnda upphandlingsregler.

Kontakt

Frågor om kvalificeringsunderlag och anbudsansökan ska ställas i e-Avrop. Vid frågor om störningsreserven, kontakta storningsreserven@svk.se.

Svenska kraftnät är en statlig myndighet. Det innebär att det som skickas till oss via e-post, post eller fax blir en allmän handling.