Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Undantag från lägst 70 procent överföringskapacitet för 2021

Energimarknadsinspektionen har godkänt Svenska kraftnäts ansökan om undantag från kraven om lägsta nivå för överföringskapacitet på förbindelser relaterade till det så kallade Västskustsnittet. Undantaget avser 2021.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har godkänt att Svenska kraftnät gör undantag från kravet om att tillgängliggöra 70 procents sammanlänkningskapacitet per timme på sammanlänkningarna mellan elområdena i södra Sverige och de europeiska grannländerna.

Beslutet har särskilt betydelse för det så kallade Västkustsnittet, det vill säga en strukturell flaskhals i transmissionsnätet norr om Göteborg (mellan Strömma och Kilanda samt Horred och Kilanda). Idag finns flera driftsituationer som riskerar att orsaka överbelastning i Västkustsnittet vid stora flöden, typiskt från Danmark till Norge. Ofta uppstår de vid hög vindkraftsproduktion. Förbindelserna mellan Danmark och Norge räcker inte till och elen behöver då gå genom det svenska transmissionsnätet.

Nätförstärkning och reglerkrafthandel minskar flaskhalsen på sikt

Kapaciteten i Västkustsnittet för norrgående flöde är cirka 2300 MW och räcker inte alltid till för stora flöden. Svenska kraftnät arbetar med att förstärka Västkustsnittet och att bygga ut transmissionsnätet. Planen är att en förstärkning ska vara klar 2025. Förutom den fysiska förstärkningen av nätet, så förväntas reglerkraftmarknaden bidra till att minska problemet. När det finns tillräckligt med resurser för mothandel söder om Västkustsnittet, kan de användas för nedreglering och avlasta flödet. Sedan 2019 har tillgängliga mothandelsbud använts för att höja handelskapaciteten.

Förbättrad allokeringsmetod minskar behovet av begränsningar

För att även hantera problemet på kort sikt har Svenska kraftnät under 2020 förbättrat allokeringen av kapacitet i transmissionsnätet för västkusten. Om behovet finns att begränsa kapacitet på grund av Västkustsnittet, så görs det numera steglöst mellan 70-100 procent på överföringen mellan elområdena SE3 till NO1 samt DK1 till SE3, samtidigt som det norrgående flödet mellan elområdena SE4 och SE3 begränsas från 200 MW ned till 0 MW På detta sätt ökar möjligheten för handel mellan SE4 och de länder som är kopplade till området.

– Förutsättningarna att uppfylla 70-procent-regeln ökar och tillsammans med våra åtgärder för förbättrad allokeringen till utlandsförbindelserna så kommer problemet minska, säger Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska kraftnät.

Men även om tillfällena är få, så kvarstår dock extremfallet med samtidig hög vindkraftsproduktion, hög kärnkraftsproduktion i Ringhals 3 och 4, samt låg förbrukning. Vid dessa tillfällen finns det inte 70-procent-kapacitet på varje enskild utlandsförbindelse.

70-procentregeln är ett nytt krav från 2020

Den så kallade ”70%-regeln” lanserades i den nya Elmarknadsförordningen som kom med Clean Energy Package (CEP). Den började tillämpas 1 januari 2020. I korthet säger 70%-regeln att alla systemansvariga för överföringssystem ska tillgängliggöra minst 70 procent av överföringskapaciteten. Ei beviljade Svenska kraftnät undantag från detta under 2020.

Överföringskapacitet generellt hög även på Västkustsnittet

Som uppföljning av undantaget har Svenska kraftnät rapporterat till Ei vilka timmar under 2020 som överföringskapaciteten understigit 70 procent på de utlandsförbindelser som undantaget gäller. Rapporteringen visar en god trend med minskande begränsningar och sedan mars 2020 har endast under ett tillfälle inträffat att 70%-kravet inte kunde uppfyllas.

Förväntningar är också att detta fortsätter under 2021.

– För någon vecka sedan fasades Ringhals 1 ur och upphörde helt med sin produktion. Att produktion läggs ned är generellt negativt för kraftsystemet och effektbalansen, men är fördelaktigt i just detta hänseende då det minskar det norrgående flödet i Västkustsnittet. Det utrymmet kan istället öka kapaciteten på utlandsförbindelserna, säger Erik Ek.

Undantaget gäller för 2021 och endast för de tillfällen då Svenska kraftnät inte på annat sätt kan garantera driftsäkerheten och behöver sänka kapaciteten på utlandsförbindelsen. De elområden som omfattas av undantaget är förbindelserna mot Danmark, Tyskland, Polen och Litauen. Även Norge berörs, men då Norge inte är en medlemsstat i EU omfattas inte den förbindelsen av undantaget.