Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Uppdatering om nordisk aFRR kapacitetsmarknad

Tidplanen för nordisk aFRR kapacitetsmarknad är uppdaterad och det finns en ny version av implementationsguiden. Aktörer bjuds in till webbinarium den 5 februari 2021.

Tidplanen för nordisk aFRR kapacitetmarknad har justerats

I början av 2020 skickades metoderna för en gemensam nordisk aFRR kapacitetsmarknad från de nordiska regulatorerna till ACER (Agency for the Cooperation of Energy regulators) för beslut. ACER godkände i augusti 2020 metoderna med förbehållet att flera delar i metoderna behövde förändras och kompletteras. Dessa krav medför ändringar i IT-lösningen för aFRR-kapacitetsmarknaden, både för den nordiska IT-plattformen, men även lokalt hos var TSO och för de BSPer som genomfört förändringar enligt tidigare publicerad IT-implementationsguide för aFRR kapacitetsmarknad.

De nordiska regulatorerna stödjer att en start av en nordiska aFRR kapacitetsmarknad inte behöver föregås av att överföringskapacitet allokeras enligt den flödesbaserade metod som sedan tidigare är godkänd för Norden enligt förordningen Kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (Capacity Allocation and Congestion Management, CACM). Däremot råder de nordiska regulatorerna de nordiska TSOerna att tillse att kvaliteten på den flödesbaserade kapacitetsberäkningsmetoden är tillräckligt god innan uppstart av en gemensam nordisk aFRR kapacitetsmarknad. Utvärdering och säkerställande av tillräckligt god beräkningsmetod kommer att ske i samband med att det nordiska flödesbaserade implementationsprojektet under 2021 påbörjar externa parallella beräkningar av överföringskapaciteten enligt den flödesbaserade metoden.

Nationella aFRR kapacitetsmarknader kan använda den nordiska IT-plattformen

I väntan på start av nordisk aFRR kapacitetsmarknad har de nordiska TSOerna beslutat att använda den nordiska IT-plattformen för aFRR kapacitet för nationella marknader. Det är upp till var TSO att besluta om och när nationell marknad för aFRR-kapacitet ska flyttas över till nordisk IT-plattform och var TSO ansvarar för att koordinera IT-implementation, integrationstester och on-boarding av sina nationella BSPer. För Svenska kraftnäts del så kommer mer detaljer om nationell implementation att presenteras under början av 2021.

Det finns en ny version av IT-implementeringsguide

30:e augusti 2019 publicerades "BSP implementation guide – aFRR capacity market v1.3" på www.nordicbalancingmodel.net. För att implementeringsguiden ska vara i linje med krav från ACER finns nu en uppdaterad implementeringsguide (v. 2.3).

Läs uppdaterad guide och xlm-exempelfiler (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

Ändringarna handlar om följande.

  • Generel översyn och uppdatering
  • Förändringar av meddelandetyp
  • Ny version av balanseringsdokumentet
  • Ny prissättningsmodell

Webbinarium för aktörer

Det nordiska IT-projektet och de fyra nordiska TSOerna kommer att anordna ett gemensamt webbinarium 5 februari 2021. Under webbinariet kommer den nordiska IT-lösningen att demonstreras, det kommer att finns möjlighet att ställa frågor och tidslinje för nationell och nordisk start av aFRR kapacitetsmarknad med relevanta aktiviteter för BSPer kommer att presenteras.

Anmäl dig till webbinariet här (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

Mer information

Frågor om Svenska kraftnäts implementering av aFRR kapacitetsmarknad besvaras via e-post av Sofie Waldén, lokal projektledare på Svenska kraftnät: sofie.walden@svk.se.

Läs om webbinariet på den gemensamma webbplatsen för Nordic Balancing Model (NBM) (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster

Mer information finns på den gemensamma webbplatsen för NBM (engelska, nytt fönster). Öppnas i nytt fönster