Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ansökan om godkännande av dimensioneringsregler och ytterligare egenskaper för FCR

Svenska kraftnät har lämnat in en ansökan till Energimarknadsinspektionen om godkännande av metoder för dimensioneringsregler och ytterligare egenskaper för FCR.

De nordiska systemansvariga för elöverföringssystem (TSO) ansvarar för att ta fram förslag till nya, harmoniserade tekniska krav för frekvenshållningsreserver (Frequency Containment Reserves, FCR) i det nordiska synkronområdet. Efter att ha beaktat de inkomna synpunkterna skickar vi nu de två metodförslagen till de nationella tillsynsmyndigheterna (i Sverige Energimarknadsinspektionen) för godkännande.

Vad händer nu?

Energimarknadsinspektionen sex månader på sig att granska de inkomna förslagen och fatta ett beslut. Granskning och beslut ska göras tillsammans med övriga nationella tillsynsmyndigheter i Norden. Om de nationella tillsynsmyndigheterna inte kan enas, lyfter de beslutet till EUs samverkansbyrå, ACER (European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators).

De tekniska kraven för FCR ska harmoniseras inom Norden

De nordiska systemansvariga för elöverföringssystem (TSO) ansvarar för att ta fram förslag till nya, harmoniserade tekniska krav för frekvenshållningsreserver (Frequency Containment Reserves, FCR) i det nordiska synkronområdet. Arbetet, process och tidplan styrs av EU-förordningen Drift av överföringssystem.

Arbetet har pågått sedan 2019 och i omgångar förankrats med elmarknadens aktörer. Förslaget till metoder för dimensioneringsregler och ytterligare egenskaper för FCR konsulterades den 6 maj till den 6 juni 2022. De inkomna svaren från konsultationen och de nordiska TSO:ernas svar på dessa, finns bifogade som appendix till respektive förklarande dokument.

Förslag och kompletterande dokumentation

Dokumenten finns endast på engelska.

Förslag till dimensioneringsregler för FCR (på engelska): Nordic FCR dimensioning proposal (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Tillhörande förklarande dokument (på engelska): Explanatory document for Nordic FCR dimensioning proposal (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Förslag till ytterligare egenskaper för FCR (på engelska): Nordic FCR additional properties proposal (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Tillhörande förklarande dokumentet (på engelska): Explanatory document for Nordic FCR additional properties proposal (.pdf) Öppnas i nytt fönster

De inkomna svaren från konsultationen och de nordiska TSO:ernas svar på dessa finns bifogade som appendix till respektive förklarande dokument.

Kompletterande tekniskt kravdokument (på engelska): FCR Technical Requirements (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Dokumentet konsulterades under mars-april 2022 och har därefter uppdaterats dels utifrån de synpunkter som inkom i konsultationen av tekniska kravdokumentet och dels utifrån synpunkter som inkom i konsultationen av metodförslagen.

Kontakt

Vid frågor till Svenska kraftnät, vänligen mejla Henrik Ekestam: henrik.ekestam@svk.se