Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu startar extern parallelldrift av flödesbaserad metod för kapacitetsberäkning

Svenska kraftnät och övriga nordiska systemansvariga för elöverföringssystem har inlett extern parallelldrift av den nya nordiska flödesbaserade kapacitetsberäkningsmetoden. Parallelldriften inleddes den 7 mars för leveransdagen den 8 mars.

Flödesbaserad metod för kapacitetsberäkning ska ersätta nuvarande kapacitetsberäkning, NTC. Svenska kraftnät ser detta som ett viktigt verktyg för att klara befintliga och kommande utmaningar kopplade till energiomställningen. Att vi nu inleder extern parallelldrift i Norden är därför ett viktigt steg för alla aktörer i det nordiska kraftsystemet.

Extern parallelldrift ska ge aktörer möjlighet att anpassa sig

Extern parallelldrift innebär att tillgänglig kapacitet kommer att beräknas samtidigt med både nuvarande kapacitetsberäkningsmetod (NTC) och med den nya flödesbaserade metoden.

Syftet med den externa parallelldriften är att ge både de nordiska systemoperatörerna och marknadsaktörerna möjlighet att testa och få bättre förståelse för hur den flödesbaserade kapacitetsberäkningsmetoden fungerar innan den sätts i operativ drift.

Data och marknadsrapporter publiceras löpande

Under externa parallelldriften i Norden kommer resultatet av beräkningen, kapacitetsparametrarna, med den flödesbaserade metoden att publiceras dagligen på den gemensamma nordiska plattformen JAO (Joint Allocation Office) Öppnas i nytt fönster.

Marknadskopplingens resultat relaterat till den flödesbaserade metoden, simulering av dagenföre auktionerna, publiceras tidigast två veckor efter aktuellt driftdygn och förväntas därmed till slutet av mars. De kommer att publiceras på regionala samordningscentrat i Köpenhamns, (Regional Security Coordinator, Nordic RSC) webbplats (på engelska) Öppnas i nytt fönster.

De nordiska systemoperatörerna och Nordic RSC kommer även att utvärdera resultaten och löpande publicera marknadsrapporter från den externa parallelldriften där resultaten redovisas och förklaras. De första marknadsrapporterna från den externa parallelldriften beräknas till andra hälften av april. Även marknadsrapporterna kommer att publiceras på Nordic RSC:s webbplats.

Flödesbaserad metod optimerar driftsäker överföringskapacitet

Den flödesbaserade metoden är ett mer effektivt sätt att beräkna och allokera kapacitet än dagens kapacitetsberäkning (NTC). Den flödesbaserade metoden utgår från faktiska förhållanden i elnätet och optimerar säker tillgänglig överföringskapacitet som kan tillgängliggöras för handel.

Det innebär att tillgänglig driftsäker överföringskapacitet i det nordiska elnätet kan nyttjas så effektivt som möjligt för handel på elmarknaderna och tar i mycket högre grad hänsyn till det faktiska elnätet och dess begränsningar. En viktig förutsättning har varit implementationen av en gemensam nordisk nätmodell (Common Grid Model, CGM).

Den externa parallelldriften koordineras på gemensam nordisk nivå

Svenska kraftnät och övriga nordiska systemansvariga skickar data till Nordic RSC. De sammanställer underlaget och ansvarar tillsammans med de nordiska elbörserna för att ”beräkna” resultatet av den flödesbaserade metoden i form av elpriser och utbyten mellan elområdena.

Läs mer om införandet av flödesbaserad metod för kapacitetsberäkning på Nordic RSC:s webbplats (på engelska) Öppnas i nytt fönster.

Kontakt och mer information

Vid frågor till Svenska kraftnät om den externa parallelldriften och flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod, vänligen mejla till kapacitetshantering@svk.se.

Vid övergripande frågor om införandet av den nordiska flödesbaserade metoden för kapacitetsberäkning, vänligen kontakta samarbetsprojektet Nordic Capacity Calculation Methodology Project (Nordic CCM) via e-post: ccm@nordic-rsc.net.

Information till aktörer på nordisk nivå

Nordic CCM ansvarar för inkludering av aktörer på gemensam nordisk nivå om införandet av flödesbaserad metod.

Mer information om införandet av flödesbaserad kapacitetsberäkning i Norden inklusive nyhetsbrev och information om aktörsmöten finns på engelska på Nordic RSC:s webbplats Öppnas i nytt fönster.

Övergången till flödesbaserad metod för kapacitetsberäkning baseras på krav i EU-lagstiftningen

Den flödesbaserade metoden är den kapacitetsberäkningsmetod som enligt befintlig EU-lagstiftning ska implementeras i Europa om inte särskilda skäl finns.

Valet av kapacitetsberäkningsmetod och implementation av denna ska ske samordnat inom de olika kapacitetsberäkningsområdena och godkännas av berörda nationella tillsynsmyndigheter, för Sveriges del Energimarknadsinspektionen. De nordiska systemansvariga för elöverföringssystem tog därför gemensamt fram förslag till metodik för samordnad kapacitetsberäkningsmetod i Norden.

Energimarknadsinspektionen beslutade 2020 om att godkänna en metod för flödesbaserad kapacitetsberäkning, vilket även övriga berörda tillsynsmyndigheter i Norden gjorde.

Energimarknadsinspektionens beslut om metod för samordnad kapacitetsberäkning inom Norden (.pdf) Öppnas i nytt fönster.

Metod för samordnad kapacitetsberäkning på engelska: Nordic Capacity Calculation Region capacity calculation methodology in accordance with Article 20(2) of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management. (.pdf) Öppnas i nytt fönster