Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svensk för-auktion i den polska kapacitetsmarknaden i augusti 2022

Mellan den 11 augusti 2022 och 25 augusti 2022 håller den polska systemoperatören PSE en för-auktion där svenska aktörer har möjlighet att konkurrera om den svenska andelen av den polska kapacitetsmarknaden för leverans år 2027. För att delta som svensk aktör krävs avtal med Svenska kraftnät.

Den polska kapacitetsmarknaden skapades för att säkerställa tillgången på effekt i Polen. Kapacitetsmarknaden innebär att aktörer får betalt för att vara tillgängliga för att producera eller minska sin förbrukning när PSE bedömer att effektbrist kommer att uppstå i Polen. Vid dessa tillfällen avropar PSE alla aktörer som har ett kapacitetsåtagande. Detta innebär att aktörerna ska lämna bud på någon energiaktiveringsmarknad.

För att kunna delta på den polska kapacitetsmarknaden krävs certifiering av de anläggningar som ska användas för att uppfylla kapacitetsåtaganden. Svenska kraftnäts stöttar PSE med certifiering av de svenska aktörers anläggningar och de marknadsaktörer som vill delta behöver därför ingå avtal med Svenska kraftnät.

PSE kommer publicera nyhet där datum anges minst 7 dagar innan för-auktionen.

Avtal med Svenska kraftnät krävs för certifiering 

Svenska kraftnät kommer inte att ha möjlighet att godkänna certifiering av någon anläggning som inte ingått avtal med Svenska kraftnät. Detta innebär att vid avsaknad av avtal så kommer en aktör som vunnit för-auktionen att förlora de säkerheter som lämnats till PSE. Avtalet måste ha ingått senast en vecka innan certifieringsprocessen avslutas (tidsschema), förutsatt att all annan information har lämnats till Svenska kraftnät.

 

Process för deltagande


Information Svenska kraftnät behöver och som regleras i avtalet

För att PSE ska kunna certifiera en anläggning ska Svenska kraftnät bland annat kunna verifiera åtagandenas uppfyllanden, intyga anläggningens lokalisering samt övergripande tekniska parametrar. Varje gång PSE utlyst en effektbristsituation (ett så kallat stress-event) så behöver Svenska kraftnät kunna samla in information i form av:

  1. Information om produktion eller minskad förbrukning i form av mätdata för de fysiska enheter som används för att uppfylla kapacitetsåtagandet 
  2. De bud som aktören lämnat till energiaktiveringsmarknader i form av ett intyg med en försäkran att de enheter som omfattas av kapacitetsåtagandet budats in på någon eller några av följande marknader; dagen-före, intradag eller mFRR med en total effekt minst motsvarade kapacitetsåtagandet samt att den Polska kapacitetsmarknadens regler avseende prisnivåer för budet följts.

Intresserad av att delta och vill läsa mer?

Läs mer i tidigare nyhet från 2021: Avtal möjliggör svenska marknadsaktörers deltagande i den polska kapacitetsmarknaden

Läs riktlinjer för utländska aktörers deltagande på polska kapacitetsmarknaden: Guideline on participation in Polish capacity market for foreign capacity providers Version 1.o (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Läs mer i nyhet från PSE för 2021 års för-auktion med leverans 2026 Öppnas i nytt fönster.