Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät upphandlar samma volym av FCR-D ned för tredje kvartalet 2022

Den 1 januari 2022 började Svenska kraftnät upphandla den nya stödtjänsten FCR D ned. FCR-D ned används för att stabilisera frekvensen vid driftstörningar. Det tredje kvartalet 2022 kommer 120 MW FCR-D ned upphandlas för dygnets alla timmar, vilket är den volym som handlats upp under andra kvartalet.

FCR-D ned är en frekvenshållningsreserv för störd drift, (FCR-D, downwards Frequency Containment Reserve Disturbance) där ”ned” står för nedreglering. FCR-D ned används för att hantera överfrekvenser i kraftsystemet och aktiveras vid driftstörning i frekvensintervallet 50,1 - 50,5 Hz.

Upphandlingsplan för tredje kvartalet 2022

Under kvartal 2 2022 upphandlas en fast volym på 120 MW för samtliga timmar. Upphandlingen sker vid samma auktionstillfällen som för FCR-N och FCR-D upp.

Volymen är satt utifrån en bedömning av vilket utbud som kommer att finnas tillgängligt under perioden. Den förkvalificerade volymen FCR-D ned har ökat successivt under andra kvartalet. Under senare delen av kvartalet har det dock varit stundtals svårt att handla upp full volym under samtliga timmar. Pågående vårflod är sannolikt en viktig förklaring. Då vårfloden kan pågå även en bit in i tredje kvartalet ser Svenska kraftnät att det är rimligt att behålla nuvarande upphandlingsvolym, med förutsättningar att öka volymen till kvartal 4.

Upphandlingsplanen kommer att uppdateras kvartalsvis, och mer information avseende kvartal 4 kommer att publiceras under september 2022.

Lämna bud på marknaden så ofta som möjligt

Svenska kraftnät vill uppmana samtliga leverantörer av FCR-D ned med förkvalificerad volym att lämna bud på marknaden så ofta som möjligt. Detta gäller även de andra FCR-produkterna där utbudet vissa timmar är mycket begränsat.

Svenska kraftnät uppmanar också nya och befintliga leverantörer att fortsätta förkvalificera ny kapacitet. 

Villkor för deltagande

För att leverera stödtjänsten FCR-D ned krävs godkänd förkvalificering. Information om förkvalificering finns på svk.se.

Villkoren för att delta i upphandlingen finns beskrivna i Balansansvarsavtalets bilaga 3: Villkor för FCR. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnät via e-post till fcr@svk.se.