Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Till startsidan

Gemensam nätutvecklingsplan och tillräcklighetsbedömning av produktionsresurser lanserat av de nordiska systemoperatörerna

De fyra nordiska systemoperatörerna har presenterat två gemensamma rapporter: en gemensam nordisk nätutvecklingsplan och en gemensam tillräcklighetsbedömning av produktionsresurser, som också inkluderar åtgärder för att säkra tillräcklighet och en metod för bedömningar. De två rapporterna svarar på uppdrag från Nordiska Ministerrådet.

Den nordiska nätutvecklingsplanen innehåller en gemensam sammanställning av aktuella planer och projekt i de fyra länderna men visar också på behoven av bedömningar av överföringskapacitet på fem prioriterade områden de kommande två åren: Norge – Danmark, Norge – Sverige, Norge – Finland, Sverige – Finland och Sverige – Danmark.

Drivkrafterna bakom de nordiska nätutvecklingsbehoven sammanställs i planen och utgörs i huvudsak av anslutning av förnybar elproduktion, nya utlandsförbindelser till Kontinentaleuropa och Storbritannien, utfasning av kärnkraft i Sverige och att samtidigt upprätthålla hög leveranssäkerhet i hela systemet.

Kraftsystemet och produktionsapparaten genomgår stora förändringar över hela Europa. Även i Norden utmanas driften av kraftsystemet av anslutning av en allt högre andel förnybar men väderberoende elproduktion och utfasningen av planerbar produktion.

Förändringarna påverkar också elmarknaden och lönsamheten i konventionell produktion. Att säkerställa tillräckligheten i systemet och utveckla elmarknaden därefter är därför en prioriterad fråga för systemoperatörerna. En väl fungerande elmarknad är nödvändig för att tillgodose hög leveranssäkerhet. I rapporten har flera områden för möjlig marknadsutveckling identifierats.

I synnerhet lyfts fyra projekt fram som möjliggör framtidens elmarknad: högre tidsupplösning på marknaden; korrekt prissättning för obalanser för balansansvariga; utvecklingen av gemensam nordisk kapacitetsberäkning; och ett fortsatt arbete för ökad flexibilitet på efterfrågesidan.

Den övergripande “Solutionsrapporten” – “The way forward – Solutions for a changing Nordic power system” – har flyttats fram. Den gemensamma nordiska nätutvecklingsplanen och tillräcklighetsrapporten formar istället grunden för den kommande gemensamma rapporten, som presenteras senare.

Här hittar du rapporterna i sin helhet (endast på engelska).