Hoppa till huvudinnehåll

Konsultation om förslag till genomföranderam av den europeiska plattformen för mFRR

Nu har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på förslag till genomföranderam av en europeisk plattform för mFRR enligt artikel 20 i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el.

Under perioden 15 maj till 16 juli genomför ENTSO-E en konsultation om förslaget till genomföranderam av den gemensamma plattformen för mFRR.

Konsultationen återfinns här på ENTSO-E:s webbplats. (nytt fönster)

ENTSO-E och alla systemansvariga genomför konsultationen för att få synpunkter av intressenter och marknadsaktörer innan förslaget lämnas in till tillsynsmyndigheterna. Vi uppmuntrar alla intressenter att delta i konsultationen.

Läs mer om implementeringsprojektet för plattformen på ENTSO-E:s webbplats. (nytt fönster)

Vid eventuella frågor om mFRR, vänligen kontakta Fredrik Wik på fredrik.wik@svk.se.