Hoppa till huvudinnehåll

Nordiskt webinar om konsultationsförslag rörande kapacitetsmarknad för aFRR

De fyra nordiska TSO:erna arrangerar ett gemensamt webinar den 20 september. Syftet med mötet är att underlätta den pågående konsultationsprocessen av de två förslagen rörande etablerandet av kapacitetsmarknad för aFRR.

Förslagen återfinns under länkarna nedan:

Webinar

När:
20 september kl. 12.00 till 13.30.

Hur:
Anordnas som Skypemöte. Kontakta Pär Lydén på par.lyden@svk.se för att få länk till Skypemötet via e-post.

Agenda:

  • Bakgrund
  • Utformning av kapacitetsmarknad för aFRR
  • Marknadsbaserad tilldelningsprocess av transmissionskapacitet
  • Avräkning
  • Utblick framåt
  • Frågor (Även på förhand insända frågor kan besvaras i mån av tid)

Webinaret genomförs på engelska.

Svenska kraftnät arrangerar även ett nationellt aktörsmöte den 26 september. Föranmälan sker till par.lyden@svk.se. Mer information om mötet återfinns här.

Arbetet genomförs inom ramen för den nordiska balanseringsmodellen som utvecklas gemensamt av de nordiska systemoperatörerna.

Kontakt: Pär Lydén, par.lyden@svk.se