Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Planerad ökning av reserven aFRR (automatic Frequency Restoration Reserve) under 2018-2021

Som en del i förberedelserna för det nya nordiska balanseringskonceptet och implementering av balansering utifrån ACE (Area Control Error) har de nordiska systemoperatörerna enats om en plan för successiv ökning av upphandlade timmar och volym för aFRR under 2018-2021.

Ökning av upphandlade timmar

Antalet upphandlade timmar kommer att öka från nuvarande 35 timmar per vecka till att omfatta samtliga timmar (168 timmar per vecka) under Q2-2020.

Fram till införandet av den nordiska kapacitetsmarknaden för aFRR, med planerad start under Q2-2019, kommer antalet upphandlade timmar att kontinuerligt analyseras gentemot målvärden för frekvenskvalitet och behovet för ytterligare timmar att utvärderas kvartalsvis.

När den nordiska kapacitetsmarknaden för aFRR har startat upp kommer antalet upphandlade timmar att fortsätta öka kvartalsvis i jämna steg fram till samtliga timmar under Q2-2020.

Ökning av upphandlad volym

När upphandlingen omfattar samtliga timmar kommer det totala nordiska volymkravet successivt att ökas från nuvarande 300 MW, eftersom behovet förväntas vara större i den moderniserade ACE-balanseringen där aFRR kommer att användas för reaktiv balansering av ACE i realtid.

De nordiska systemoperatörerna planerar en övergång till ACE-balansering under Q1-2021 och i detta skede kommer indikativt 600 MW volym att handlas upp nordiskt.

Schemalagda och planerade timmar för 2018

Det nuvarande schemat för upphandling fram till och med vecka 26 (sista veckan i juni) förblir oförändrat enligt tidigare publicerad information. Upphandlingsschema för andra halvåret kommer att kommuniceras senare under våren.

For mer information, vänligen kontakta:

Kaj Christensen, Energinet.dk, +45 23 33 85 03

Vesa Vänskä, Fingrid, +358 30 395 5185

Gunnar Nilssen, Statnett, +47 23 90 32 38

Mikael Winai, Svenska kraftnät, +46 10 475 87 97