Hoppa till huvudinnehåll

Upphandling av den automatiska reserven, automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) för Q4-2018

De nordiska systemoperatörerna har beslutat att handla upp en total volym på upp till 300 MW under vardagar (måndag till fredag) för perioden oktober-december (Q4-2018).

Upphandlingen sker utifrån mål för frekvenskvaliteten, och förläggs även fortsättningsvis till de morgon- och kvällstimmar då frekvensavvikelserna är mest utmanande. Resultatet utvärderas efter varje kvartal.

Upphandlingen fortsätter enligt tidigare publicerat schema fram till och med vecka 39, och från och med måndag den 1 oktober 2018 kommer aFRR att handlas upp enligt följande schema:

  • vecka 40-52, morgontimmar 4:00–8:00 (CET), kvällstimmar 19:00–23:00 (CET)

Information om upphandlingsschema för Q1-2019 kommer i december.

De nordiska systemoperatörerna har sedan tidigare enats om att successivt öka upphandlingen av aFRR som förberedelse inför det nya nordiska balanseringskonceptet och implementation av ACE-reglering (se tidigare publicerad information Planerad ökning av reserven aFRR (automatic Frequency Restoration Reserve) under 2018-2021.)

För mer information, vänligen kontakta:

Kaj Christensen, Energinet.dk, telefon +45 23 33 85 03

Vesa Vänskä, Fingrid, telefon +358 30 395 5185

Gunnar Nilssen, Statnett, telefon +47 23 90 32 38

Mikael Winai, Svenska kraftnät, telefon +46 10 475 87 97