Hoppa till huvudinnehåll

Godkända förslag om kapacitetsberäkningsmetoder i Hansa och Baltikum

Energimarknadsinspektionen (Ei) har godkänt Svenska kraftnäts förslag om kapacitetsberäkningsmetoder för kapacitetsberäkningsregionerna Hansa och Baltikum.

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga systemansvariga för överföringssystem i kapacitetsberäkningsregionerna Hansa och Baltikum tagit fram metoder i enlighet med artikel 20 i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning.

Kontakt: Sophie Balint, sophie.balint@svk.se

Common Coordinated Capacity Calculation Methodology for Capacity Calculation Region Hansa (pdf, 468 kB, öppnas i nytt fönster)

Capacity calculation methodology within the Baltic Capacity Calculation Region (pdf, 343 kB, öppnas i nytt fönster)